foto709-795x385

Zaujímavá aktualita na každý deň

Foto: archív TASR | Text pod foto: Táto snímka zaplnila od januára toho roku hlavne v regióne Hontu a priľahlých mestských centier – Zvolena, Žiaru nad Hronom či Lučenca, stránky viacerých printových a elektronických médií. Výnimkou nie je ani Náš Hont.

Celkom 15 rokov bola železničná trať Zvolen – Šahy o vzdialenosti 74 km udržiavaná pre potreby nákladnej dopravy. Agentúrne informácie šírili zvesť, že pre osobnú vlakovú dopravu túto trať zastavili z dôvodu nízkeho záujmu cestujúcich. Od 2.januára toho roku je situácia iná. „ Počas pracovných dní bude celkovo premávať 11 osobných vlakov v úseku Zvolen – Šahy a opačne, štyri vlaky v úseku Dudince – Šahy a sedem vlakov v úseku Krupina – Zvolen “ tvrdí v jednej zo svojich informácií TASR záujemcom o cestu vlakom i ostatným pozorným čitateľom. Tí, ktorí pochádzajú z Hontu dodávajú, že treba pochváliť všetkých, ktorí sa zaslúžili o prinavrátenie vlakovej dopravy na spomínanej trati.

„Som veľmi spokojný, že sa nám tento zámer podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Ľudia majú teraz možnosť využívať železničnú dopravu, ktorá tu dlhé roky chýbala. Vnímam to ako nový impulz pre celý región a zlepšenie kvality života jeho obyvateľov,” uviedol pri príležitosti obnovenia spomenutej vlakovej prevádzky minister dopravy Árpád Érsek. Na základe doterajších reakcií samotných cestujúcich bude oveľa podstatnejšia spokojnosť s kvalitou cestovania tých, ktorí začali spomínaný spôsob prepravy využívať.

Zaujímavý názor sme počuli na hlavnom nádraží vo Zvolene včera, t. j. 14. februára toho roku, keď jedna z českých cestujúcich sa dala počuť aj takto: „Chvályhodné od Železníc Slovenskej republiky je obnovenie tejto trate. Budem si musieť pozornejšie preštudovať kraj, ktorým najbližšie isto pocestujem vlakovou dopravou, keď prídem zopakovať svoj liečebný pobyt do Kúpeľov Dudince. Je dobré, ako som sa dočítala, že rozloženie vlakov je zamerané na nosné sídla regiónu, teda Krupinu, Zvolen, Dudince, Šahy a Hontianske Nemce, ktoré majú najväčší potenciál z pohľadu mobility cestujúcich. Prioritne budú, zrejme, tieto vlaky zabezpečovať dopravu do a zo školy a práce. Domnievam sa však, že aj viacerým klientom pomôže obnovenie tejto vlakovej trasy preklenúť mnohé problémy, ktoré s cestovaním na Hont mali.“

Zaujímavá aktualita v podaní jednej z mnohých. Spoenutá cestujúca, podľa jej vyjadrení navšetvuje, pravdepodobne región Hont častejšie. Preto si odvážim tvrdiť, že jej aktuálna reakcia, i keď na prvý pohľad všedná, sa pravdepodobne počas roka nestratí z centra pozornosti viacerých cestujúcich.