0013-DSC00643

V okolí bzovíckeho hradu pribudli lavičky a premostenia

Opevnený kláštor v Bzovíku, ktorý domáci nenazvú inak ako "hrad", je zaujímavým miestom na rodinný výlet alebo na individuálnu návštevu počas celého roka. No zaujímavé aj jeho okolie! Vďaka novým dreveným mostom, ktoré do prostredia dokonale zapadli, sa môžete okolo pamiatky poprechádzať a spoznať ju aj z iného uhla.


Premostením priekop sa vytvoril príjemný nenáročný prechádzkový okruh vhodný aj pre rodiny s deťmi. | Foto: Milan Ďuroch

Vybudovaním oddychových lavičiek a drevených premostení sa vytvoril príjemný prechádzkový okruh okolo hradu.


Foto: Milan Ďuroch

Súčasťou lavičiek sú aj odpadkové koše - nielen na bežný odpad, ale aj na papier. 


Lavičky a koše na odpadky dopĺňajú prechádzkový okruh okolo hradu | Foto: Milan Ďuroch

Obec Bzovík sa pre nové mosty a lavičky rozhodla preto, lebo unikátna poloha opevneného kláštora a krásne výhľady by bola škoda neukázať verejnosti. Osadeniu oddychových lavičiek predchádzalo čistenie areálu, ale aj verejná zbierka.


Foto: Milan Ďuroch

Vďaka dobrovoľným príspevkom sa podarilo celú pamiatku premostiť a pridať oddychové miesta. Ako poďakovanie tu osadili aj "ďakovné" pamätné tabule. dokonca každá lavička nesie meno toho, kto na ňu prispel.


Mená dobrovoľníkov, ktorí prispeli na financovanie projektu sú umiestnené na samostatných stĺpikoch | Foto: Milan Ďuroch


Foto: Milan Ďuroch

Opevnený kláštor v Bzovíku je prístupný pre všetkých turistov. Parkovanie je možné priamo pri pamiatke. Informácie o jeho histórii a obnove nájdete na informačných tabuliach.