Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Sixova stráň

29.5.2020 831 x

V katastrálnom území mesta Krupina, v chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy sa nachádza prírodná pamiatka Sixova stráň.

Sixova stráň je opustený lom s prírodným močariskom. 

Močarisko pri Sixovej stráni

Močarisko pri Sixovej stráni | Foto: Milan Ďuroch

Chránené územie - prírodná pamiatka Sixova stráň je jedinečnou ukážkou ukážkou stĺpovitej odlučnosti pyroxen. andezitov v 5-6 bokých hranoloch, ktoré majú hornú časť ohnutú v podobe hákovania. Vo východnej časti steny je vyvinuté pásmo hydrotermálnej premeny horniny, sledujúce sklon stĺpcovitej odlučnosti.

Zdroj: enviroportal.sk

Ako sa dostanete k Sixovej stráni?

Na ceste medzi Krupinou a Žibritovom (neďaleko odbočky na Šváb - od odbočky smer Žibritov, cca 400m, vľavo) sa nachádza lokalita Kuštrovka.

Odbočka na Sixovu stráň

V lokalite Kuštrovka, na ceste medzi Krupinou a Žibritovom sa nachádza odbočka k Sixovej stráni | Foto: Milan Ďuroch

Cesta k Sixovej stráni

Cesta k Sixovej stráni | Foto: Milan Ďuroch

Cesta lesom k Sixovej stráni

Cesta k Sixovej stráni | Foto: Milan Ďuroch

Cesta lesom k Sixovej stráni

Nenáročný výlet aj pre rodiny s deťmi | Foto: Milan Ďuroch

Od hlavnej cesty vedie značený turistický chodník po lesnej ceste k územiu Sixova stráň.

Značený turistický chodník k Sixovej stráni

Značený turistický chodník | Foto: Milan Ďuroch

Z nášho pohľadu si myslím, že nie je značený dostatočne. Cestou budete míňať lesne rozbočky - na obidvoch sa vyberte vpravo.

Cesta lesom k Sixovej stráni

Cestou budete míňať 2 rozbočky, vyberte sa cestou vpravo | Foto: Milan Ďuroch

Odmenou vám bude príjemná nenáročná prechádzka lesom.

Cesta lesom na Sixovu stráň

Cesta lesom na Sixovu stráň | Foto: Milan Ďuroch

Turistické značenie, Sixova stráň

Turistické značenie, Sixova stráň | Foto: Milan Ďuroch

Sixova stráň

Prechádzka je vhodná aj pre rodiny s deťmi | Foto: Milan Ďuroch

Chránené územie s výmerou 8 300m2 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku Okresným národným výborom vo Zvolene v roku 1985.

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň | Foto: Milan Ďuroch

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň | Foto: Milan Ďuroch

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň | Foto: Milan Ďuroch

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň | Foto: Milan Ďuroch

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň

Prírodná pamiatka - chránené územie Sixova stráň | Foto: Milan Ďuroch