Sken_20201217-1

Ročenka, ktorá poteší každého

Zásluhou ročenky Kúpeľov Dudince a. s., sa mi dostali k preštudovaniu reprezentatívne spomienky na staré zlaté časy začiatkov dudinskej balneoterapie Krištáľ. Znova sa už na prvej strane dôstojne a graficky kvalitne upraveného periodika zdôrazňuje výrokom Quintusa Horatiusa Flaccusa, predstaviteľa zlatého veku rímskej poézie v období vlády cisára Augusta, stará pravda, že šťastie sa nemeria podľa peňazí, ale podľa zdravia a spokojnosti. 

Hneď na 2. strane veľmi kvalitného stvárnenia dejinných udalostí dudinskej balneoterapie Krištáľ sa čitateľ dozvie nielen o tajomstve dudinskej liečivej vody, ale na ďalších stranách mu autorský kolektív, ktorý viedla redakčná rada v zložení MUDr. Dagmar Demeterová, MUDr. Anatolii Bundziak, Mgr. Žaneta Beňová a Mgr. Andrea Petrušová ponúka jednak návraty k stavbe storočia, ale i osobnostiam, ktoré svojou odbornosťou a entuziazmom celé polstoročie pracovne odbornosťou a ľudskosťou pôsobili alebo ešte stále pôsobia. 

Meno a priezvisko prvého primára a zároveň riaditeľa prvých dvoch kúpeľných domov a neskôr aj liečebného ústavu Diamant, MUDr. Tomáša Kaisera (1925 – 1998) sú tou najvhodnejšou pozvánkou i možnosťou prostredníctvom takej publicistiky návratov zoznámiť sa s bohatými dejinami stánku zdravia Hontu, Slovenska i celej Európy. 

V ďalšom hodnotnom príspevku MUDr. Boris Benický prostredníctvom zaujímavého publicistického rozhovoru s Mgr. Žanetou Beňovou okrem iného podčiarkuje, že balneoterapia Krištáľ bola už v čase svojho otvorenia najkrajšou na Slovensku. Zároveň zaujímavo okrem veľkej hodnoty pre zdravie faktograficky približuje čitateľovi aj ekonomickú hodnotu spomínanej minerálnej vody. Mená a priezviská Veroniky Hejreckej, Magdy Fojtíkovej, Emílie Katuškovej, Márie Letavayovej, Viery Gallovej i ďalších, ktoré tam na rôznych pozíciách tiež začali písať bohaté dejiny slovenského kúpeľníctva v mozaike toho svetového, vtiahnu čitateľa isto do širokého spektra uvažovania o minulosti kúpeľníctva cez prizmu prítomnosti a zamýšľania sa nad perspektívami budúcnosti.

Súčasná primárka Kúpeľov Dudince a. s., MUDr. Dagmar Demeterová, odbornými výkladmi na viaceré témy nevtieravo, ale múdro a pre čitateľa aj zaujímavo približuje úžitok liečby či relaxu v tomto súčasnom modernom kúpeľno–rehabilitačnom komplexe. V zaujímavej čitateľskej ponuke nechýbajú ani spomienky výrazných osobností z iných sfér života od vzdelaných a svojou odbornosťou vzácnych ľudí. A tak sa môže každý, kto tento pozoruhodne graficky stvárnený časopis na 68 stranách prostredníctvom grafickej úpravy Mgr. Anny Kupčuljakovej dostane do ruky, presvedčiť, ako dokážu napríklad vedecky pracujúci, trebárs univerzitný profesor Ján Pleva alebo univerzitný profesor MVDr. Ján Danko, PhD., mimochodom bývalý futbalový brankár úspešného dorastu VSS Košice, či jemu podobní z niekdajšej Vysokej školy veterinárnej, dnešnej Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach podieľať na propagácii i neformálnej spolupráci s týmto nádherným stánkom zdravia, oázy pokoja a relaxu na našom prekrásnom Honte. 

Vďaka historickým dokumentačným fotografiám, ale i hodnotným príspevkom z oblasti histórie, napríklad bielych krások, prvých sanitných vozov z dielní Škodovky v sebe skrýva ročenka, ktorú vydali Kúpele Dudince, a. s. toho roku, silný magnet ponuky k zaujímavému, možno aj vianočnému čítaniu. 

Nuž, veľa zdravia, pokoja v srdci a na duši i košatosť ďalších vedomostí si vám všetkým i vašim rodinám v netradičnej mozaike tohoročných Vianoc dovoľuje aj takým pokusom o recenziu zaujímavého čítania v uvedenej ročenke zavinšovať a poďakovať za vašu priazeň jeden z pravidelných autorov Regiónu Hont, Jozef Mazár.