Podhorie

Obec Podhorie leží v severnej časti Štiavnických vrchov vo vrcholovej úvalinke v pramennej oblasti potoka Teplá. Severovýchodne od obce je Žakýlske pleso. V súčasnosti v obci žije 365 obyvateľov. Obec Podhorie vznikla zlúčením obcí Teplá a Žakýl.

Osadu Žakýl založili okolo roku 1241 Sikuli, kráľovskí strážcovia Žakýlskeho hradu, zatiaľ čo Teplanov tu osadil beňadický opát. Obec Teplá sa spomína v roku 1388, keď z majetku opátstva v Hronskom Beňadiku prešla hradnému panstvu Šášov. Prvé písomné zmienky o osade Žakýl sú z rokov 1288 a 1362. 

Na severovýchode od obce ležia zvyšky Žakýlskeho hradu na Brezovom vrchu. Zachoval sa len pozostatok vonkajšieho obranného valu a vstupy do dvoch banských štôlní. Hrad vznikol pravdepodobne z popudu prudkého rozvoja ťažby striebra v okolí Banskej Štiavnice koncom 12. alebo na začiatku 13. storočia. V blízkosti hradu leží Žakýlske pleso (715 m.n.m.), ktoré ľudovo nazývajú aj Morské oko. Je najstarším a súčasne jediným prírodným jazerom v okolí Banskej Štiavnice. V obci nájdete rímskokatolícky kostol zasvätený Navštíveniu Panny Márie u sv. Alžbety. Bol postavený v roku 1717 v neskorogotickom barokovom štýle. Nachádza sa tu aj zvonica s otvorenou drevenou konštrukciou, ktorú postavili v roku 1873.  

Obec Podhorie
Adresa Obecný úrad Podhorie 013 18 pošta Lietava
Tel.: +421 910 987 898
E-mail obecnyurad@podhorie.sk
WWW: www.obecpodhorie.info
Rozloha ‎6,42 km²
Počet obyvateľov 323
Prvá písomná zmienka 1388