foto908-795x385

Hontiansky súdok – veľký zázrak premeny a požehnania vinárovej práce

Foto: ilustračné foto | Text pod foto: „Ak mi povieš, že chceš ochutnať strapec hrozna v inom stave, odpoviem Ti – to chce čas. A tíško dodám – tiež pracovité ruky, bystrý um, statočnosť, skúsenosť a rozumu Tvojho jas“ – Z básne: Zdravie vo víne pravdy

Buď pozdravené víno, ktoré v sebe skrývaš veľký zázrak premeny a požehnania vinárovej práce! Taký netradičný, ale úprimný a skvelý pozdrav jubileu vyslali do sveta včera 10. mája toho roku účastníci jubilejného – 10. ročníka Hontianskeho súdka. Objektívny pozorovateľ sa mal možnosť v priestranstvách moderného kúpeľného hotela Minerál v spomínané odpoludnie práve tam – v Dudinciach –  dotýkať toho, čo pochádza  už stáročia, odkedy ľudstvo ľudstvom existuje a región Hon svoje dejiny píše, čo v sebe skrýva poctivé víno, symbol rúk, umu, statočnej práce z vinohradov z tohto jedinečného a svojrázneho kraja, to najchýrnejšie a najlepšie z pôdy, čo práve ruky rok čo rok poctivo oberajú, v jednotlivých pivniciach do svojej krásy a lahodnosti dozrieť nechávajú, aby to z úcty a prítomnosti do sveta zdravia ako poklonu svojej práce v pote tvári zázračnými premenami z Hontu vysielali.

 „ Vďaka Vám naše víno, tu z Hontu, nepotrebuje barličky chemických vôní. Ono obsahuje tie, ktoré splodila príroda a požehnali lúče slnka kraja, Obsahuje Vaša prácu, Váš um a rodinné skúsenosti. Hontiansky súdok je za 10 rokov svojej existencie naplnený tým, čo vysielate do sveta rečou Vašich srdiečok, Vašich prístupov k tradíciám, ktoré v sebe skrývajú a spájajú veľký zázrak premeny a požehnania jedinečnosti liečivej dudinskej vody a každodenného nadšenia, starostí, lásky, poctivej práce. Hontiansky súdok, teda už 10 rokov výstavy produktov amatérskych a profesionálnych vinohradníkov, vinárov z Hontu, aj takto dokumentuje mapuje zásluhou tímu nadšených organizátorov kvalitu vína z tohto regiónu. Všetci, teda v jubilejnom 10. ročníku Hontianskeho súdku zásluhou 83 profesionálov a 253 všetkých zúčastnených, ktorí ste sa nebáli a rozhodli vyslať do súťaže svoje vína ponúkate širokej verejnosti pestrú kvalitu toho, čo robí víno Hontu zlatým, vo Vašom prípade prírodným produktom každodenným“ – povedal na úvod úprimným, pokojným slovom, vo svojom príhovore generálny riaditeľ Kúpeľov Dudince a.s., JUDR. Slavomír Brza.

Vyše 100 vinohradníkov a takmer desiatka fotoreportérov či zástupcov médií vedelo, že to boli slová od človeka, ktorý má tiež medzi svojimi koníčkami zaknihovanú pečať poctivosti, kropaje z potu svojej tváre i z potu tvárí celej svojej rodiny, svojich potomkov  pri obrábaní, pestovaní vinnej révy a produktu najcennejšieho z nej – kvalitného vína. Preto keď okrem iných pozoruhodností vo svojom hodnotnom vystúpení spomínal mená zakladateľov tohto podujatia, doktora Róberta Lauka či Adriána Gunára, neopomenul podčiarknuť ani plynutie času, ktoré si človek najlepšie uvedomí, keď sa pozerá na svoje deti. Aj tie rastú ako z vody, vytvárajú si svoje názory, pohľady na svet.

Každá história obsahuje aj mená a priezviská in memoriam. Keď práve doktor Róbert Lauko po rezkých tónoch Sebechlebských muzikantov otváral oficiálne vyhodnotenie súťaže vinárov – amatérov a profesionálov, keď privítal všetkých hostí medzi ktorými nechýbal ani prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel, ktorému sa tiež dostalo uvítacieho potlesku, nemuseli sme príliš rozmýšľať prečo ten potlesk zaznel?

Symbolika zúčastniť sa je vždy lepšia ako neprísť, neodhodlať sa, lebo odhodlanie samotné je úžasnou ozdobou a výsadou statočnosti svojich životov u každej osobnosti. Nuž a práve organizačný výbor si nevie dnes predstaviť vyhodnotenie tohto podujatia bez ľudí, ktorí pomáhajú, aby každé finále, teda príbeh od dopestovania hrozna, spracovania vína, prihlásenia vína do tej- ktorej kategórie (napr. u amatérov vína tiché biele suché, toho roku 95 účastníkov, vína tiché biele polosuché a polosladké – 55 účastníkov, vína ružové – 19 účastníkov, vína biele z priamoplodiaceho hybridu Biely samorodák, 23 účastníkov, vína červené z priamoplodiaceho hybridu Červený samorodák 25 účastníkov, kolekcie vín amatérskych vinárov – 37 účastníkov) prostredníctvom odbornej degustácie až po vyhlásenie výsledkov, dostalo podobu s prívlastkom, skvelé, nádherné podujatie regiónu Hont.

O takom zostanú tieto riadky v tomto magazíne ako neformálny pozdrav vinohradníkov Hontu všetkým doma, aj v zahraničí. Veď za 10 ročníkov Hontianského súdka má táto súťaž svojich kráľov. Od roku 2010 sa postupne kráľmi hontianskych vinárov na základe rozhodnutia odbornej degustácie stali: Ladislav Korcsog ( 2010), MUDr. Jozef Strelec (2011), Ing. Jozef Kozák (2012) ÚKSÚP Dolné Plachtince (2013) Ing. Jozef Kozák(2014)  (2015)Miroslav Michelík (2016) Agrospol Hontianske Nemce(2017) Zoltán Antuš(2018) a Dionýz Korcsog(2019).

Nuž a práve tento kráľ dostane v najbližších dňoch priestor na stránkach magazínu Hont, aby on – Dionýz Korczog – ako kráľ priblížil v širších súvislostiach, s nádychom i profesionálnejších postrehov to čo robilo a robí Hontiansky súdok stále hodnotnejším a aj laickou verejnosťou vyhľadávanejším podujatím.

Pekne to pri vyhodnotení vystihol predseda degustačnej komisie Ing. Vladimír Hronský, ktorý okrem iného povedal:

„Jubilejný 10. ročník bol zásluhou účastníkov súťaže i vďaka slávnostnému vyhláseniu výsledkov a bohatej účasti laickej verejnosti na degustácii v priestranstvách hotela Minerál znova po roku krásnou oslavou bohatstva vína a jeho prirodzenej prírodnej hodnoty.“

Foto: MUDr. Jaroslav Jenčo | Text pod foto: Pohľad na tých, ktorí sa mierou vrchovatou zaslúžili o organizáciu a vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka Hontianskeho súdka. Na zábere sprava vidíme Dr. Róberta Lauka, Adriána Gunára, v tej chvíli ako jedného z tých, ktorí získali medailu za kvalitu vína vo svojej pivnici.Vedľa predseda degustačnej komisie – enológ Ing. Vladimír Hronský.