Hontianske Tesáre

Obec Hontianske Tesáre tvoria štyri menšie obce Hontianske Tesáre, Dvorníky, Šipice a Báčovce. K obci patria aj osady Patkôš a Pírovské. Obec leží na juhozápadnom okraji Krupinskej planiny a preteká cez ňu potok Štiavnička. V súčasnosti žije v obci 927 obyvateľov. 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z 13. storočia, keď v r.1279 kráľ Ladislav IV. daroval toto územie Demeterovi z rodu Hunt za zásluhy v boji s českým kráľom Otakarom. Časť s názvom Teszer patrila v tom období rodu Teszériovcov, ktorý tu mal kúriu, a od ktorého je pravdepodobne odvodené aj pomenovanie obce.

V časti Patkôš boli v roku 1990 odkryté základy zaniknutého románskeho kostola sv. Michala (v sakristii kostola bola nájdená plastika Ukrižovaného z 13. storočia). V osade Patkôš sa nachádzajú zrúcaniny Hostinca na Patkôši (obľúbený hostinec básnika Sándora Petofiho). Traduje sa, že z pivnice viedla podzemná chodba až na hrad Sitno. V obci sa nachádza Prírodná rezervácia Šinkov salaš. Územie rezervácie reprezentuje nálezisko chráneného a ohrozeného druhu flóry Slovenska - hlaváčika jarného (Adonis vernalis), ktorý na území stredoslovenského regiónu patrí k veľmi zriedkavým druhom. V katastri obce Dvorníky je nálezisko skamenelín, v hlbokej eróznej ryhe v spodnej časti mierneho severného úbočia vrchu Bába, vo výške asi 200 m n. m., sa nachádzajú odkryté vrstvy jemnozmného pieskovca s bohatým výskytom skamenelín. Tesárska roklina je jedinečné kaňonovité územie s chaotickou sedimentáciou a vodopádmi, ktoré vzniklo pred 15 miliónmi rokov. Územie, kde sa nachádza prírodná pamiatka Tesárska roklina, je budované prevažne epiklastickými sedimentmi vulkanického pôvodu,  produkovanými Štiavnickým stratovulkánom. Tieto horniny sú pomerne slabo odolné, najmä voči vodnej erózii. V týchto horninách bolo vytvorené jedinečné, aj keď krátke, kaňonovité údolie. Vzhľadom na veľkosť územia a na jeho kvality bol vyhlásený za prírodnú pamiatku. Tesárske Dúpence - skalné obydlia, prvý raz opísal v roku 1902 Andrej Kmeť (1841-1908), obdivovateľ prírody, vedec a turista v diele „Ďalšie výskumy z obvodu Sitna“. Dúpence sú 5 až 6 metrov dlhé a 180 až 200 centimetrov vysoké skalné izby, ktoré najpravdepodobnejšie slúžili ako skrýše obyvateľov pred Turkami. Tesárske valy sú útvary – dlhé valy navŕšené z kamenia a zeminy nachádzajúce sa na ľavej strane údolia potoku Štiavnička. Mohlo by ísť o zvyšky dávneho osídlenia možno aj opevneného avšak neboli dôkladne nepreskúmané. V osade Šipice sa nachádza katolícky kostol Narodenia Panny Márie v Šipiciach, ktorý bol pôvodne gotický a pochádza z druhej polovice 14. storočia. V rokoch 1722 až 1728 bol barokovo prestavaný.

Obec Hontianske Tesáre
Adresa 962 68
Tel.: +421 045 55 960 16
E-mail starostka@honttesare.sk
WWW: honttesare.sk
Rozloha 35,43 km2
Počet obyvateľov 1 496
Prvá písomná zmienka 1279