Hontianske Tesáre

Prírodná rezervácia Šinkov salaš

31.1.2021 | 129

Prírodná rezervácia Šinkov salaš

Územie rezervácie reprezentuje nálezisko chráneného a ohrozeného druhu flóry Slovenska - hlaváčika jarného (Adonis vernalis), ktorý na území stredoslovenského regiónu patrí k veľmi zriedkavým druhom....

Prečítať článok