DSC06832

Úvodné foto: Pohľad na vežu patriacu evanjelickému kostolu v Krupine. Veža dominuje námestiu a patrí k dominantným orientačným bodom mesta | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Evanjelický tolerančný kostol v Krupine

Ďalšia významná dominanta mesta, ktorá vznikla koncom 18. storočia v súvislosti s Tolerančný patentom (1781). Postavili ho v rozmedzí rokov 1784 – 1786 v klasicistickom duchu. Sieňový priestor kostola je v interiéri ohraničený piliermi, nesúcimi valenú klenbu s lunetami a emporu. Priečelie kostola (prefasádované v r. 1841) je členené kordónovou rímsou a zvislými pilastrami, ukončuje ho tympanón nad hlavným vchodom.

Interiér evanjelického kostola v Krupine

Interiér evanjelického kostola v Krupine | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Okná v priečelí sú obdĺžnikové, do ďalších častí interiéru preniká svetlo cez obdĺžnikové okná zvrchu uzavreté segmentovým nadpražím s rovinným profilovaným frontónom. Hlavný oltár sa nachádzal na južnej strane a kazateľnica je pri južnom pilieri dodnes. Pôvodné zariadenie sa zväčša nezachovalo. Kostol mal kamennú krstiteľnicu s dvoma kovovými krstiteľnými misami. Roku 1820 bol oltár premiestnený na západnú stranu, ale už s novým oltárnym obrazom od banskobystrického maliara Letača.

Starý obraz bol umiestnený v sakristii. Nový organ zakúpený roku 1889 umiestnili na východnú stranu kostola. Po veľkom požiari roku 1824 sa zbor rozhodol začať stavať novú vežu, ktorú dokončili rokou 1829.