foto520-795x385

Deti nemôžu a nesmú byť tovarom

Foto: archív Športlandia.sk | Text pod foto: Aj takto sa dokážu tešiť detské futbalové srdiečka po vydarenom turnajovom zápolení na ihriskách nášho slovenského vidieka. Ilustračná snímka k rozhovoru.

Z regiónu Hont sa do sveta aj dnes šíria zdravé veci a názory. Aj v súvislosti so športom detí. Nedávno sme na 9. ročníku Nemčianskeho crossu počuli krásnu a veľmi zdravú myšlienku. Znie: Deti nesmú a nemôžu byť tovarom! Keďže šport je jednou z oblastí, kde dieťa môže dostávať zdravý rozlet do života, skúsme si priblížiť názory na túto tému so skúseným a praxou prevereným trénerom, pedagógom aj psychológom, reprezentačnými výbermi futbalového Československa aj v európskom mládežníckom futbale známym Mgr. Petrom Benedikom.

Pán Benedik, ako je to vlastne s deťmi pri športe, futbale zvlášť ?

Krásne, až čarovne. Mám na mysli chvíle, ktoré som trávil desaťročia s deťmi, neskôr mládežníkmi. Pravdu hovoria ľudia, ktorí tvrdia, že futbal s deťmi, síce, jednou rukou berie, ale druhou dáva. Platí to o tých, ktorí sa pre takú prácu rozhodli a dokážu ju roky praxou i svojim životom realizovať. Dieťa potrebuje tak pre futbal, ale aj pre iné športové odvetvia v jednej osobe trénera, rodiča, pedagóga, psychológa, rovesníka, kamaráta, zabávača. Mal by to byť človek vykonávajúci svoje poslanie plných 24 hodín tak, ako by to bol každý deň celým jeho životom.

Filozofické vyjadrenie. Dá sa to?

Vôbec nesúhlasím s tým, že je to filozofické vyjadrenie. Je to potreba mať na postoch trénerov také osobnosti, dokázať ich pripraviť pre také poslanie, lebo to nie je profesia ani podnikanie. Kto rozmýšľa a koná inak pre deti a pri deťoch ani v iných sférach života veľa užitočného a prospešného neprináša, teda, nesnaží sa modelovať v tomto prípade ani kvalitný futbalovo – spoločenský život.

Rozumieme dobre, nesúhlasíte s tvrdením, že deti nesmú a nemôžu byť tovarom?…

Naopak, ja túto myšlienku, že deti nesmú a nemôžu byť tovarom vyslovujem a potvrdzujem, dokonca ukazujem v praxi ako to možno robiť aby k tomu nedochádzalo. Radosťou z pohybu, motiváciou detí pre potrebné návyky pre vrcholový futbal, ktorých nácvik podaktorí nazývajú futbalovou drinou. Výchovu osobným príkladom,  komunikáciou s rodičmi a vzácne kvalitnými pedagógmi pokladám za nevyhnutné cesty k takému formovaniu talentu na ceste k špičkovej futbalovej úrovni medzi seniormi. Tak sa v našej mládežníckej futbalovej dielni armádnej Dukly rodili majstri republiky, pravda, počas dospelého veku už v dresoch mužstiev iných klubov a iných krajín či už u nás, alebo v Európe. Nie je žiadnym tajomstvom, že v úzkej spolupráci trénera s funkcionármi vďaka tímovej spolupráci v našich družstvách vyrastali a vyrástli futbalisti, ktorí hrali v reprezentačných tímoch svojej krajiny, potom vo vyspelých kluboch trebárs v skupinovej fáze Ligy majstrov, získavali už od mladosti tituly majstrov Európy, či presadzovali sa v kategórii seniorov v náročných európskych futbalových ligách. Nie je umením postaviť mladého futbalistu do ligovej zostavy. Umením je naučiť ho, aby hral futbal s kvalitnými ligovými parametrami, ktoré obstoja so súperením na medzinárodnom fóre. Mnohí z našich odchovancov sa stali oporami i divácky príťažlivými hráčmi v známych a uznávaných európskych futbalových ligách. Tí, ktorí odišli od futbalu sa plnohodnotne vďaka svojej profesii na ktorú sa pripravovali  štúdiom na vysokej škole, alebo aj v učňovskom pomere, zaradili medzi uznávaných odborníkov. Žijú medzi nami, podaktorí aj v iných vyspelých krajinách Európy a sú spokojní so svojimi životmi a v krajine, kde pôsobili či stále pôsobia, chvália ich odbornosť.

Také slová nemôže vyslovovať v takých súvislostiach veľa ľudí. Prekvapuje, že Peter Benedik sa  na prahu mladosti svojej staroby, teda v čase, keď pribúdali roky dôchodcovského veku, rozhodol robiť futbal s deťmi a pre deti v kúpeľnom mestečku na Honte. Prečo tam a prečo nie v Dukle Banská Bystrica? Čo poviete na takto priblíženú informáciu?…

Keď mi v roku 2001 končila v Banskej Bystrici zmluva jeden pán, svojou činnosťou známy nie len vo futbale ale i v iných, nie veľmi populárnych súvislostiach našich životov pred rokom 1989 mi vtedy vo významnej pozícii futbalového klubu Dukla povedal: „ Éra Benedikovcov v Dukle končí… Dnes som občanom Dudiniec, malého kúpeľného mestečka, kde žije dosť úprimne zmýšľajúcich nadšencov pre futbal detí a mládeže. Vytvorili sme tím, ktorí sa už po šiesty raz bude podieľať na organizovaní futbalového turnaja prípraviek pri príležitosti otvorenia kúpeľnej sezóny v stále krajších a pre oddych a relax lákavejších Dudinciach. Turnaja sa zúčastňujú talentované ratolesti z regiónu Hont i blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Napríklad v minulom, 5. ročníku písali jeho dejiny aj žiaci z Banskej Štiavnice, ktorí vo finále porazili FA Benecol Košice 6:0 . Ich tréner Pavol Hanzlík prevzal po turnaji od usporiadateľov cenu fair – play a jeho syn ako hráč družstva FC Sitno Banská Štiavnica – Samuel Hanzlík – bol najlepším strelcom turnaja. V 5. ročníku, o ktorom hovoríme hrali ešte mladí futbaloví adepti v dresoch Levíc, Zvolena, ale pozvali sme aj prípravku z Dukly Banská Bystrica a nechýbali ani chlapci v dresoch domáceho Slovana Dudince. V stretnutí o 3. miesto vyhral MFK Dukla Banská Bystrica nad domácimi Dudincami 2:1. Nie výsledky a poradie v turnaji sú dôležité, ale zlepšovanie podmienok a tréningovej úrovne v práci s deťmi. Akým štýlom, to som naznačil jednou z predchádzajúcich odpovedí.

Dňa 25. mája organizujete v spolupráci s Kúpeľmi Dudince a.s., mestom Dudince, FK Slovanom Dudince a Jednotou dôchodcov v Dudinciach už 6. ročník tohto podujatia, spomenuli ste. Ktorí funkcionári práce s deťmi a mládežou sú v tomto smere najaktívnejší?

V Dudinciach zaktivizoval činnosť práce s malými deťmi pri futbale  Roman Jelok. Keďže vo funkcionárskom futbalovom zoskupení Slovana Dudince našiel podporu aj u Rolanda Dodoka, Emila Ballu, hospodára a správcu štadióna  Petra Dodoka, trénera detí a mládeže, pedagóga Mira Žirku, ale i trénera Vlastimila Drába, tiež ďalších takmer nezastupiteľných pomocníkov pri organizovaní spomínaných turnajov, technika Ľubomíra Pauloviča, Jána Sekerku, Ivana Laurinca, zdravotné sestry Olgu Greguškovú a Olgu Jelokovú nevynímajúc i ďalších, tých futbalových aktivít pre deti je v Dudinciach počas roka viac. Známy je napríklad aj halový futbalový turnaj detí, dokonca tu v Dudinciach vídavať podaktorých mladých otcov, bývalých aktívnych futbalistov so svojimi 5 – 7 ročnými ratolesťami ako chodia pravidelne tráviť určitý čas so svojimi deťmi na tunajšie ihrisko s loptou a ukazujú im základné prvky abecedy v narábaní s ňou napríklad aj pred futbalovou bránou…

Verejnosti je známe, že otvorenie kúpeľnej sezóny v Dudinciach organizuje aj Oblastná organizácia cestovného ruchu. Nachádza podujatie podporu aj tam?

Prednosťou každej kvalitne pripravenej akcii je úzka spolupráca. Organizátori futbalového turnaja prípraviek nemajú problém byť prijatí napríklad primátorom mesta PaedDr. Dušanom Strieborným, ktorý vie načúvať a pomôcť aj tejto dnes už tradičnej aktivite pre deti či celé rodiny v našom mestečku. Generálny riaditeľ Kúpeľov Dudince a.s., JUDr. Slavomír Brza sa na jednom z prvých ročníkov dal počuť, že pohyb detí pri športe, pohyb s rodinami za zdravím budú Kúpele Dudince a.s., podporovať aj v ďalšom období na základe vlastnej dlhodobej koncepcie spolupráce Kúpeľov Dudince a.s., mesta Dudince, ale i spoločenských organizácií  v tomto malom kúpeľnom mestečku, lebo ide o oázu zdravia, pokoja a relaxu, nuž a Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince združuje i ďalších, ktorí svojimi aktivitami tiež podporujú aktívne šírenie takých a im podobných myšlienok a aktivít. Na území mesta sú aj podnikatelia, z ktorých sa pri propagácii futbalu prezentujú azda najviac Rastislav Sviatko, Vladimír Brza, Peter Šťastný, ale aj Eduard Wenger a sú tu i ďalší jednotlivci, ktorí futbal nesmierne milovali a milujú, lebo aj samotní ho niekedy hrávali na vysokej úrovni. Napríklad Ing. Ján Zekucia, bývalý akademický majster Slovenska a ligový futbalista bývalej AC Nitra, ale nech mi ďalší prepáčia ak som práve ich nespomenul, ale nechcem zaberať čas a priestor len menovaním ďalších mien a priezvisk…

Dobre. Rešpektujeme. Bude hrať v Dudinciach na 6.ročníku turnaja prípraviek veľa pre futbal talentovaných detí?

Akú čakáte odpoveď, to neviem, ale ja sa na podujatie pozerám celkom z inej stránky. Vážim si všetkých, rodičov, pedagógov, fanúšikov futbalu detí, motivátorov zdravého života i zástupcov iných pozitívnych zoskupení , ktorí vedia svojim prístupom dlhodobo a koncepčne robiť a podporovať túto, či obdobné aktivity v každom regióne, meste, obci, lebo venovať svoj voľný čas pre zdravie a pohyb vlastných detí , nechávať voľnosť prejavom ich vlastne preciťovaným emóciám z pohybu, znamená lepšie pochopiť ako nás vnímajú samotné deti. Pekne to vyjadrila pri vyhodnotení podujatia a po odovzdávaní cien účastníkom turnaja v minulom roku vo voľnej debate predsedníčka Jednoty dôchodcov Dudince Ing. Anna Zekuciová, keď povedala: „Je dobré, že existujú také aktivity detí a dôchodcov v prítomnosti ľudí v produktívnom veku. Hlavne tí v produktívnom veku sa môžu presvedčiť, ako si môžu deti a ich starí rodičia pomáhať, keď si spolu pravdivo približujú aj tie najošemetnejšie chvíle prežívania vlastných emócií napríklad pri futbale. Jedni ten futbal hrajú a tí druhí im úprimne fandia a držia palce aby ich tá hra stále lákala, zabávala, učila aj kolektívnej radosti. Zaujímavé, všakže?

Samozrejme. Ako všetky vaše odpovede. Preto sme si vás dovolili požiadať pre magazíny Náš Hont a www.sportlandia.sk, ktoré sú prakticky mediálnymi partnermi tejto aktivity, o rozhovor. Ďakujeme za váš nadhľad a úprimnosť.