Dekýš

Obec Dekýš leží v južnej časti Štiavnických vrchov v eróznej kotlinke pramenišťa Dekýšskeho potoka. V súčasnosti v obci žije 200 obyvateľov. Obec sa nachádza v malebnom údolí asi v strede Štiavnických vrchov. Dedina je obklopená krásnou prírodou, ktorú od juhu tvorí Štátna prírodná rezervácia Jabloňovský Roháč, z východu Počúvadlianske jazero so Sitnom a 4km vzdialené Richňavské jazerá.

Prvá písomná zmienka o obci Dekýš sa datuje do roku 1270, kedy sa nazývala Gukes. Územie obce Dekýš bolo osídlené už v dobe kamennej a známe je sídlisko volútovej kultúry s keramikou želiezovského typu s nálezom idolu. Známe je aj sídlisko z doby rímskej.  

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol z roku 1805 v klasicistickom slohu, prestavaný v roku 1924 a evanjelický secesný kostol z roku 1924. 

Obec Dekýš
Adresa Obecný úrad Dekýš 39, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: +421 045 699 31 20
E-mail starosta@dekys.sk
WWW: www.dekys.sk
Rozloha 17,82 km²
Počet obyvateľov 191
Prvá písomná zmienka 1270