foto433-795x385

Zrodenie víly Dudinky

Foto: Mgr. art. Pavol Dubina  | Text pod foto: Mgr. art. Pavol Dubina počas modelovania chlapca ako dominantnej súčasti jeho umeleckej produkcie.

Malebné kúpeľné mestečko Dudince, nachádzajúce sa v južnej časti okresu Krupina v údolí rieky Štiavnica v regióne Hont, poznáme vďaka výskytu vzácnej liečivej minerálnej vody. Blahodarné účinky vody, ktorá umožňuje liečenie viacerých ochorení súčasne, a čisté prírodné prostredie s príjemným slnečným podnebím každoročne prilákajú do Dudiniec tisícky návštevníkov. Pre toho, kto hľadá pokoj spojený s oddychom, znásobený zážitkami chutí regionálnych vín a tradičnej hontianskej kuchyne, sú Dudince tou správnou adresou.

Rozvoj „perly juhu“ – ako mestečko Dudince nazývajú návštevníci, podporuje miestna samospráva  – mesto Dudince v spolupráci s Kúpeľmi Dudince a.s. a SLOVTHERMAE Kúpele Diamant Dudince, š.p., prostredníctvom projektov zameraných na podporu a rozvoj cestovného ruchu.

Jedným z posledných a zároveň úspešných je projekt cezhraničnej spolupráce mesta Dudince s maďarskou obcou Bánk, pod názvom „Trvalo udržateľný  a virtuálny rozvoj cestovného ruchu v cezhraničnom regióne Nográd – Hont“ v rámci operačného programu INTERREG VA SKHU. Mestu Dudince sa podarilo získať prostriedky vo výške 755 000 € určených na zatraktívnenie centrálnej časti kúpeľov tzv. „Slnečnej lúky“. Projekt zasahuje územie s rozlohou takmer cca 18 500 m², pričom v stavebnej časti rieši vybudovanie technickej infraštruktúry v podobe nových chodníkov, promenády, javiska, zavlažovacieho systému, parkového mobiliáru a sadových úprav. Druhá časť aktivít je v projekte zameraná na zviditeľnenie destinácie prostredníctvom inštalácie informačných bodov – infokiosku, LED panela a plánovanej realizácie výtvarných a vodných prvkov.

Dominantným prvkom, ktorý v súčasnosti pre projekt zhotovuje slovenský sochár Mgr. art. Pavol Dubina, je socha víly Dudinky s chlapcom. Návrh súsošia v životnej veľkosti vychádza z legendy o víle Dudinke, ktorá vodu z miestneho prameňa premenila na liečivú a vrátila život synovi rímskeho vojvodcu Aquillia. Socha víly Dudinky s chlapcom, odliata z bronzu, bude umiestnená v blízkosti kúpeľnej promenády pred prírodnou pamiatkou  – travertínovou kopou Kúpeľného prameňa.

Mladý, talentovaný sochár Mgr. art. Pavol Dubina pochádza z Bratislavy a vo vlastnej voľnej tvorbe preferuje kov – zvlášť zvárané železo, a to v komornom formáte. Za prelomové v jeho kariére možno považovať roky 2006-2007, kedy vznikli významné monumentálne exteriérové realizácie ako Pomník obetiam extrémizmu (Bratislava 2006) vytvorený v súvislosti s tragickou smrťou Daniela Tupého, či spolupráca sochára na sedem metrovej soche Milana Rastislava Štefánika inštalovanej na námestí pred novou budovou Národného divadla v Bratislave (2004-2009). Milovníci umenia môžu jeho práce vidieť nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Nemecku či Taliansku. Vynikajúce technické zvládnutie diela s dokonalým prevedením detailov – podčiarknuté výraznou emocionalitou, vás vtiahne do sveta fantázie a zároveň obdivu k ľudskému kumštu. Veď posúďte sami, ako sa rodí víla Dudinka…

Priložené fotografie