Zimné tradície

Nehmotné kultúrne dedičstvo regiónu v zimnom období sa prenáša do organizovaných podujatí pre zachovanie a udržiavanie tradícií a zvykov. Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Trvajú od sviatku Troch kráľov do Popolcovej stredy. Bolo to obdobie spoločných priadok, zabíjačiek a svadieb, ktoré sprevádzali hry, zábavy, obchôdzky masiek a muzík po dedine. V posledných dňoch fašiangov sprievody mládencov obchádzali domy a tancovali osobité fašiangové tance. Vynášanie basy/Moreny patrí k najstarším zvykom na našom území. Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením basy mala magicky privolať jar. Vianočné obdobie je sprevádzané rôznymi vianočnými trhmi a zvykmi. Koniec roka ako na celom svete oslavujeme vo veľkej pompéznosti, v každej obci a meste. Oslavy sprevádzajú rôzne kultúrne programy.