Železný most v obci Tupá

Úvodné foto: Železný most v obci Tupá | Foto: Milan Ďuroch

Železný most v obci Tupá

Železný most bol postavený v roku 1900. Dopravený bol na novovybudovanej železnici z Budapešti.


Foto: Milan Ďuroch

Slúžil do roku 1972 ako súčasť  hlavnej  cesty, nakoľko dnešná vedľajšia medzinárodná cesta s novým mostom nebola ešte vybudovaná.

Aktuálne je most čiastočne zrekonštruovaný.


Foto: Milan Ďuroch

V súčasnosti slúži pre peší prechod a bude súčasťou oddychovej zóny obce Tupá.