Včelnica v Hontianskych Nemciach-alt

Úvodné foto: Včelnica v Hontianskych Nemciach | Foto: Milan Ďuroch

Včelia cesta

Región oplýva lesmi a lúkami, a preto má veľmi dobré podmienky na chov včiel. Včelárstvo bolo dobrým zdrojom príjmov a medom a voskom sa v minulosti platili dane. Chov včiel mal preto veľký hospodársky význam a k tomu aj zodpovedajúce privilégiá. Med bol v minulosti jediným sladidlom a sviečky sa robili len zo včelieho vosku. Už pred I. svetovou vojnou sa včelári z tejto oblasti organizovali vo včelárskych spolkoch a v dobových záznamoch a kronikách sa spomína spolok z Hontianskych Tesár, kde boli organizovaní včelári z celého okolia. 

Každý región na Slovensku má svoj neopakovateľný a jedinečný charakter, ktorý je od dávna ovplyvňovaný prírodným a kultúrnym bohatstvom, jeho históriou a tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré sa odpradávna tradujú po generáciách. Takto sa vychovalo mnoho dnešných včelárov, ktorí sa chovu včiel venujú v rámci svojich záľub-koníčkov.  

V roku 2012 bol zrealizovaný projekt „vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región Hont.“  Cieľom značenia miestnych produktov je podporiť tie tradičné miestne výrobky a služby, ktoré svojim spôsobom výroby a poskytovaním služieb zároveň šetria životné prostredie a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí žijú a vytvárajú nové jedinečné hodnoty v jednotlivých slovenských regiónoch. Značka garantuje pôvod výrobku v regióne a priamu náväznosť na činnosti v danom území. Touto značkou sú označené medové výrobky miestnych včelárov. 

Priložené fotografie