0008-DSC05486

Tupá

Tupá je obec na juhu Slovenska, v okrese Levice. Jej miestnou časťou sú Chorvatice.

Obec Tupá bola osídlená v neolite. Na jej území je archeologicky doložené neolitické sídlisko želiezovskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, germánske sídlisko z 2.-3. storočia a staroslovanské sídlisko z 8. – 10. storočia.

Obec je doložená z r. 1332 ako Tompa, neskôr Thompafalw (1493), Tompa, (1920), Tupá (1948), maď. Tompa, Kistompa. Patrila viacerým zemepánom, od 18. storočia Majthényiovcom a Thuránszkym, v 19. storočí aj Ivánkovcom. V r. 1715 mala mlyn a 15 domácností, v r. 1828 mala 34 domov a 205 obyvateľov.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po r. 1918 pracovali väčšinou ako poľnohospodárski robotníci. V r. 1928 štrajkovali za zvýšenie miezd. V r. 1938 – 1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Chorvatice – obec je doložená v r. 1270. Patrila tunajším zemanom, v 18. storočí Főldváryovcom a iným, v 19. storočí Majthényiovcom a Ivánkovcom. V r. 1715 bola zemianskou obcou, mala mlyn a 21 domácností, v r. 1828 mala 45 domov a 272 obyvateľov.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, neskôr vinohradníctvom. V r. 1962 bola obec pričlenená k Tupej.

Medzi zaujímavosti obce patrí:

  • kostol Všetkých svätých v časti Chorvatice - jednoloďová klasicistická stavba s pravouhlym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z roku 1795,
  • vedľa  sa nachádza chránený strom lipa  vysadená v roku 1898,
  • kostol  sv. Františka z Assisi v časti Tupá -  tu prebieha i  výstavba nového kostola,
  • železný most cez rieku Štiavnica postavený v roku 1900,
  • obecné múzeum v kultúrnom dome (otvorené počas úradných hodín),
  • vodný prameň prístupný od Veľkých Turoviec s označením turistického chodníka.


Obec Tupá
Adresa Tupá 113, 935 84 Tupá
Tel.: +421 36 74 91 168
E-mail obec.tupa.starosta@gmail.com
WWW: www.tupa.dcom.sk
Rozloha 11,97 km²
Počet obyvateľov 590
Prvá písomná zmienka 1332

Fotografie z obce Tupá: