null

Úvodné foto: null | Foto: Martin Krajč

Terra permonia

Je tvorivou dielňou, miestom oddychu, zábavy, učenia a poznávania.  Deti sa učia hravou formou pracovať s rôznymi technickými zariadeniami a používajú rôzne materiály.


Foto: Martin Krajč

Menšie deti si môžu pozrieť Mašinkáreň - úžasný model vláčikov na ploche 20 m2.


Foto: Martin Krajč

Fosforovňa pobaví každého, kto sa rád hrá so svojim tieňom, je jednoducho určená pre každého od 3 do 99 rokov. Nachádza sa v Banskej Štiavnici oproti budove historickej Radnice a kostolu sv. Kataríny.

www.terrapermonia.sk