Terany

Obec Terany sa nachádza v okrese Krupina, na juhu stredného Slovenska v regióne Hont. Leží v rovinatej oblasti, na rozhraní Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny a Ipeľskej pahorkatiny a preteká cez ňu rieka Štiavnička. V súčasnosti žije v obci 720 obyvateľov.

Obec Terany vznikla v roku 1944 zlúčením Dolných a Horných Terian. Obe obce majú rovnakú minulosť, ale rozdielne prvé písomné správy. Horné Terany sa spomínajú už v roku 1298 pod menom Teryen a Dolné Terany až v roku 1387 pod názvom Kysterijen. 

V obci sa nachádza rímsko-katolícky Božieho milosrdenstva v Teranoch dokončený v roku 2011 a chrám Boží – evanjelický kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1810 - 1811. 4. augusta 1851 bol zapálený bleskom. Zhorel s vežou a čiastočne bol poškodený aj zvon. S prestavbou ohňom zničeného kostola sa začalo v r. 1868 a táto bola ukončená v r. 1869.

Obec Terany
Adresa Obec Terany č. 116 962 68 Hontianske Tesáre
Tel.: +421 45 55 891 16
E-mail obecterany@obecterany.sk
WWW: www.obecterany.sk
Rozloha 10,8 km²
Počet obyvateľov 633
Prvá písomná zmienka 1298