Svätý Anton

Na juh od Banskej Štiavnice  v doline potoka Štiavnica leží obec Svätý Anton. V súčasnosti tu žije 1230 obyvateľov. Stredom obce prechádza hlavná cestná komunikácia spájajúca Banskú Štiavnicu s Hontianskymi Nemcami.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1266. Názov dediny vychádza z názvu pôvodného kostola zasväteného svätému Antonovi Pustovníkovi. Od r. 1342 sa v obci vyberalo mýto. Okrem mýtnej stanice sa tu nachádzali dve hutnícke zariadenia, tehelňa a tri mlyny, z ktorých sa zachoval len jeden. Najmä rodina Koháriovcov sa zaslúžila o hospodársky, duchovný a kultúrny rozvoj celej obce. Po dostavbe kaštieľa r. 1744 sa stala sídlom správy koháriovských majetkov a vyvíjala sa ako zemepanské mestečko. 

Najvýznamnejšou pamätihodnosťou je zachovaný neskoro barokovo-klasicistický kaštieľ Svätý Anton s rozsiahlym anglickým parkom nachádzajúci sa pod lesom v obci. Pri kaštieli je park, v ktorom sú na terasovitých stupňoch prudkého svahu zastúpené jednotlivé etapy okrasného záhradníctva od starej pagaštanovej a lipovej aleje až po sentimentálne (grotta, kaskády) a dendrologické príkrasy (sekvoje z roku 1879) a zbierky ihličín z I. Československej republiky. Prevažná časť miestností, sál a chodieb si zachovala pôvodný interiér z obdobia baroka, rokoka a empíru. Od roku 1954 bol sídlom Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea, špecializovaného celoslovenského múzea s pozoruhodnými zbierkami prírodovednými, historickými i umeleckými. V súčasnosti expozície, umiestnené v kaštieli, podávajú prehľad o dobovom bývaní šľachty, ako aj o vývine lesníctva a poľovníctva na Slovensku. O kaštieli sa traduje, že jeho stavba symbolizovala kalendárny rok – má 4 brány (= ročné obdobia), 12 komínov (= mesiacov), 52 izieb (= týždňov) a 365 okien (= dní). Dnes, po prestavbe to však už nie je možné potvrdiť. 

V obci sa nachádza aj rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka z roku 1755 v neskorobarokovom slohu upravený v roku 1779 v klasicistickom slohu. Za zmienku stojí aj Bašta, ktorá je pozostatkom pevnosti na ochranu pred Turkami a Mýtnica, ktorá je súčasťou historickej zástavby obce.  Za obcou Svätý Anton sa nachádza František štôlňa.

Obec Svätý Anton
Adresa Obec Svätý Anton Svätý Anton č.34 Svätý Anton 969 72
Tel.: +421 903 993044
E-mail ocu@svatyanton.sk
WWW: www.svatyanton.sk
Rozloha 22,64 km²
Počet obyvateľov 1 184
Prvá písomná zmienka 1266