Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Slávnostná spomienka na 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča v Krupine

30.3.2020 1121 x

Mesto Krupina, oddelenie kultúry, dlhodobo pripravovalo mnohé kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ktoré vzhľadom na vzniknutú situáciu šírenia nového vírusu muselo tak, ako mnohé iné inštitúcie zo dňa na deň zrušiť. Jedným z tých väčších podujatí boli pripravované oslavy 200. výročia narodenia nášho  slávneho rodák, básnika Andreja Braxatorisa Sládkoviča.

Okolnosti nás prinútili zmeniť plány a pripomenúť si narodenie nášho velikána i štúrovského básnika iba v provizórnych podmienkach.  

Kalendár pri príležitosti 200.výročia narodenia A. Sládkoviča v Krupine
Kalendár a pamiatkové predmetypri príležitosti 200.výročia narodenia A. Sládkoviča v Krupine

V pondelok 30. marca 2020, v deň 200- tých narodenín Andreja Sládkoviča, Mesto Krupina, vzdalo úctu a pripomenulo si tento významný deň položením vencov v Parku Andreja Sládkoviča.  

Vence k pamätníku  Andreja Sládkoviča za mesto Krupina, v ktorom sa básnik narodil, položil primátor mesta Ing. Radoslav Vazan.

Za gymnázium, ktoré nesie jeho meno a reprezentuje jeho študentské roky a odhodlanosť mladého človeka, položila riaditeľka Gymnázia A. Sládkoviča Mgr. Anna Borbuliaková.

Za pamäťovú a kultúrnu inštitúciu – Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ktoré rovnako nesie meno nášho rodáka, položil veniec historik mesta PhDr. Miroslav Lukáč.

Súčasťou tohto krátkeho dôstojného aktu, bolo aj odhalenie  lavičky, ako symbol spoločného zdieľania priestoru, možno aj ako symbol lásky pre mladých zaľúbených, lebo Sládkovič a jeho Marína sú práve symbolmi veľkého zaľúbenia.

Samozrejme v čase kedy to bude bezpečné, si môžu Krupinčania na túto lavičku sadnúť...

Zároveň bola odhalená aj schránka – pošta pre Sládkoviča. Prečo? Ak bude mať niekto chuť a inšpiráciu niečo pekné napísať, nejakú zaľúbenú báseň či len zopár veršov, môže ich nechať pre nášho rodáka a básnika... Básne pre básnika... 


Vážení Krupinčania, verím, že v tejto neľahkej dobe nájdeme v sebe skryté poklady a s tými, ktorí sú v najväčšej núdzi sa podelíme o všetky naše dobrá – najmä o lásku, ktorej je stále ako šafranu! 


Fotografie zo slávnostnej spomienky: