Románsko-gotický kostol v Ladzanoch

Evanjelický kostol zo začiatku 13. storočia, pôvodne románsky, prestavaný v polovici 15.storočia., upravený v polovici 18. storočia s gotickými architektonickými detailmi, gotickou krstiteľnicou a renesančným obrazom z 2.polovice 16.storočia.

Zaujímavosť: Dvere do kostola pochádzajú z roku 1603, celodrevená veža pri kostole je z roku 1697 a chór z roku 1763.

https://apsida.sk/c/3842/ladzany