null

Úvodné foto: Čelný pohľad na kostol | Foto: Milan Ďuroch

Rímskokatolícky kostol Sv. Margity Antiochijskej Litava

Kostol postavili v prvej polovici 14. storočia (uvádza sa obdobie rokov 1320 - 1340) ako neveľkú jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, zrejme na mieste staršej stavby spomínanej už v 12. storočí.

V období reformácie prešiel kostol do rúk protestantov, ktorí ho využívali v rokoch 1614 až 1703.

V rokoch 1786 - 1790 sa realizovala rozsiahla baroková prestavba chrámu, ktorej cieľom bolo aj zvýšiť kapacitu, keďže Litava sa stala navštevovaným pútnickým miestom, ktoré navštevovali členovia Bratstva Božského Srdca Ježišovho. Ku gotickej lodi bola zo západnej strany pristavaná omnoho väčšia loď spolu s vežou. Stredoveká loď sa funkčne zmenila na svätyňu rozšíreného kostola a pôvodné gotické presbytérium začalo slúžiť ako sakristia. Kostol dostal aj nové zariadenie.

Ďalšia oprava sa realizovala v roku 1851 a potom aj v rokoch 1937 až 1945 keď bola ku kostolu pristavaná nová sakristia a v interiéri pribudol nový oltár a organ a došlo k rozšíreniu západného chóru. V roku 1956 postavili nové schodisko vedúce na chór. V 80. rokoch minulého storočia opravili strechu kostola a vymaľovali ho.


Zaujímavosti

  • Kostol predstavuje výraznú dominantu nielen obce ale aj širokého okolia. Vďaka polohe a veži je viditeľný na veľkú vzdialenosť.
  • Už v listine z roku 1135, ktorou kráľ Belo II. obdaroval novozaložený kláštor v Bzovíku, sa spomína tunajšia Kaplnka sv. Margity, ktorá mohla stáť na mieste súčasného chrámu. Nie je jasné, či sa z nej niečo zachovalo v súčasnej hmote stavby. Litava sa vďaka tomu môže pochváliť jedným z najstarších známych sakrálnych objektov v celom regióne.
  • Kostol predstavuje peknú ukážku postupného rozširovania stredovekej stavby novšími prístavbami.
  • Najstaršiu časť stavby tak dnes tvorí pôvodný gotický kostolík z prvej polovice 14. storočia, ktorý sa zachoval až na západnú stenu lode.
  • V presbytériu nájdeme peknú rebrovú klenbu so stredovým svorníkom.
  • V kostole sa nachádza aj stredoveká krstiteľnica zložená zo staršej románskej kupy a gotickej nohy. Na krstiteľnici je drevený vrchnák z 18. storočia.
  • Vzhľadom na skutočnosť, že kostol stojí na miernom svahu, sú jeho jednotlivé časti v interiéri výškovo odstupňované. Najvýraznejší rozdiel je medzi pôvodnou a barokovou loďou, ktoré delí niekoľko schodov.
  • Stredoveké sakrálne stavby nájdeme v okolitých dedinkách Dačov Lom a Bzovík.

Zdroj: https://apsida.sk/c/1304/litava

Priložené fotografie