REKREAČNÉ STREDISKO SEBECHLEBY

Rekreačné stredisko Sebechleby sa nachádza cca 2 km od obce Sebechleby v časti Mladá Hora. Zariadenie ponúka ubytovanie, hracie plochy pre rôzne športy, multimediálnu miestnosť, preliezky, ohniská na opekanie a bazén. Vhodné je hlavne pre kolektívy, ktoré vyhľadávajú miesto pre relaxáciu spojenú s možnosťou aktívneho oddychu, na organizovanie branných kurzov, školských výletov, školy v prírode, letných táborovi športových sústredení. 

www.sebechleby.eu