IMG_9213

Podsitnianske dni hojnosti

Baďan, Kráľovce-Krnišov, Prenčov, Žibritov, termín: jún-september

Ľudový festival s komornou atmosférou, kvalitným folklórnym programom a tradičným hontianskym jedlom zameraný na zviditeľnenie regionálneho dedičstva. Festival prebieha v obciach Baďan, Prenčov každý rok, Kráľovce-Krnišov, Žibritov striedavo raz za dva roky. Viac informácií: www.prencov.sk.