Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Počúvadlo

Počúvadlo leží v južnej časti Štiavnických vrchov v eróznej kotlinke - prameništi Počúvadlianskeho potoka vzdialená asi 6 km od jazera Počúvadlo. Vrchovitý chotár siaha severným výbežkom doliny až ku Klastavskému potoku pod Sitno k umelému Počúvadlianskemu jazeru s 26 m vysokou hrádzou.  Samotná obec sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. V súčasnosti má 109 obyvateľov a ich počet neustále klesá. 

Z historického hľadiska je významný veľký poklad bronzov zo Sitna z mladšej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1333, kedy obec patrila hradu Levice. 

Počúvadlo - vodná nádrž s rozlohou 12 ha bola postavená v roku 1775 podľa projektu Jozefa Karola Hella. Pozostáva z piatich hrádzí, čo je určitou raritou. Má najrozsiahlejší systém zberných jarkov. Obec je zároveň východiskom na najvyšší kopec Štiavnických vrchoch - Sitno. Na vrchole Sitna je v mesiacoch máj až september v prevádzke rozhľadňa, ktorá zároveň plní funkciu informačného strediska. Najstaršou pamiatkou v obci je barokový evanjelický kostol z roku 1771, prestavaný v roku 1801. 

Obec Počúvadlo
Adresa Počúvadlo 59, 969 01 Počúvadlo
Tel.: +421 045 699 41 14
E-mail obec.pocuvadlo@gmail.com
WWW: www.pocuvadlo.sk
Rozloha 16,69 km²
Počet obyvateľov 91
Prvá písomná zmienka 1333