Pohľad na obec Počúvadlo

Úvodné foto: Pohľad na obec Počúvadlo | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Počúvadlo

Obec Počúvadlo leží v južnej časti Štiavnických vrchov v eróznej kotlinke - prameništi Počúvadlianskeho potoka vzdialená asi 6 km od jazera Počúvadlo. Vrchovitý chotár siaha severným výbežkom doliny až ku Klastavskému potoku pod Sitno k umelému Počúvadlianskemu jazeru s 26 m vysokou hrádzou. Samotná obec sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. V súčasnosti má 109 obyvateľov a ich počet neustále klesá. 


Foto: Ing. Milan Ďuroch

Z historického hľadiska je významný veľký poklad bronzov zo Sitna z mladšej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1333, kedy obec patrila hradu Levice. 


Počúvadlianske jazero v lete | Foto: Ing. Milan Ďuroch

Počúvadlo - vodná nádrž s rozlohou 12 ha bola postavená v roku 1775 podľa projektu Jozefa Karola Hella. Pozostáva z piatich hrádzí, čo je určitou raritou. Má najrozsiahlejší systém zberných jarkov.

Obec je zároveň východiskom na najvyšší kopec Štiavnických vrchoch - Sitno. Na vrchole Sitna je v mesiacoch máj až september v prevádzke rozhľadňa, ktorá zároveň plní funkciu informačného strediska. Najstaršou pamiatkou v obci je barokový evanjelický kostol z roku 1771, prestavaný v roku 1801.

Čo môžete vidiet v obci a blízkom okolí:

  • Rozhľadňa na vrchu Skalka(723 mnm), s výhľadom na na JV, J, JZ, Z(oblasť okolo Levíc) - vedie sem značený turistický chodník,
  • 300-ročný buk s obvodom kmeňa cez 600cm - vedie sem značený turistický chodník,
  • V katastri obce nachádza pomník partizánom z 2.sv.vojny(Počúvadliansky mlyn), leží na cyklotrase medzi Klastavou (časť obce Baďan) a Počúvadlianskym Jazerom. Touto trasou vedie aj náučný chodník s informačnými tabuľami,
  • 6 km od obce Počúvadlo sa nachádza Počúvadlianske Jazero s vodnou nádržou a možnosťou výstupu na vrch Sitno (už neleží v katastri obce).


 

Obec Počúvadlo
Adresa Počúvadlo 59, 969 01 Počúvadlo
Tel.: +421 045 699 41 14
E-mail obec.pocuvadlo@gmail.com
WWW: www.pocuvadlo.sk
Rozloha 16,69 km²
Počet obyvateľov 91
Prvá písomná zmienka 1333
Fotografie obce Počúvadlo: