Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Piargsky chodník

Trasa: Obecný úrad Štiavnické Bane (ŠB) – Suchý tajch (najstarší tajch v ŠB)  – šachta Magdaléna, Karol, Jozef, Špitáler – tajch.

Dĺžka trasy je 5,3 km, čas prechodu 3 hodiny.