Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

NÁRODOPISNÉ MÚZEUM SEBECHLEBY

Národopisné múzeum Sebechleby nemá charakter tradičného múzea. Zapadá do lokality 130 vinohradníckych chyžiek a jedinečných tufových pivníc. Často sem zavítajú mladí, ale aj starší návštevníci. Najmä mladí obdivujú krásu krojov, zaujímajú ich ľudové tradície a zvyky, ktoré sa prenášali s pokolenia na pokolenie. Auditorský výklad je podporený audiovizuálnym informačným systémom prostredníctvom, ktorého návštevník dostane stručný prehľad nielen o obci Sebechleby, ale aj o počiatkoch histórie Hontu.

Adresa Stará Hora č. 982, Sebechleby 962 66
Tel.: -
E-mail info@narodopisnemuzeumsebechleby.sk
WWW: www.starahora.sk