foto900-795x385

Najvyššou úlohou je praktické umenie žiť zdravo, relaxovať, dotýkať sa krásy a dobra

Foto: archív magazínu Náš Hont | Text pod foto: Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince Ing. Boris Benický (vľavo) a tajomníčka organizácie Ing. Michaela Pakši počas rozhovoru pre náš magazín.

Oblastná organizácia cestovného ruchu v Dudinciach vznikla v roku 2012. Spoluprácu medzi samosprávou a subjektmi podnikajúcimi v cestovnom ruchu v Dudinciach datujú však už oveľa skôr. Od roku 2008, kedy v Dudinciach vznikol prvý kúpeľný klaster na Slovensku – Balnea Cluster Dudince. Súčasnými členmi Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince sú mesto Dudince, Kúpele Dudince, a. s., Slovthermae – Kúpele Diamant Dudince, štátny podnik, hotel Prameň, hotel Flóra, hotel Hviezda, Balnea Cluster Dudince, penzión Gabika, penzión Villa Eva Dudince, penzión Relax Dudince, penzión Fortuna Dudince a Lovecký spolok Bába Dudince a Rozvojová agentúra BBSK n. o.

Keď sme navštívili Oblastnú kanceláriu cestovného ruchu v tomto najmenšom, najmladšom a zároveň najstaršom kúpeľnom mestečku, oslovilo nás úprimné a tvorivé prijatie. Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince Ing. Boris Benický a tajomníčka Ing. Michaela Pakši nám od úvodných minút dali množstvo podnetov pýtať sa. Nuž sme sa dohodli, že dezinterpretácie, dogmy a logické či nelogické skraty z danej oblasti necháme bokom a Ing. Borisa Benického požiadame o publicistický rozhovor. V ďalších riadkoch ponúkame čitateľovi otázky i odpovede.

Pán riaditeľ, problémy nám v našej interpretácii o cestovnom ruchu a poslaní oblastných organizácií nespôsobuje to, čo nevieme, ale to, čo je v skutočnosti inak, ako si myslíme. Preto tvrdíme, že nie je hanbou nevedieť, ale nepýtať sa. Kedy ste nastúpili pracovať do Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Dudinciach a s čím bol spojený váš nástup? Otázku kladieme tak preto, aby sme nehovorili o výsledkoch práce tých, ktorí tu pracovali pred vami, iste tiež tvorili hodnoty, ale dnes už nepracujú.

Nastúpil som v roku 2015. V čase, keď bola v Oblastnej organizácii cestovného ruchu na pulze dňa revitalizácia lesoparku Búroš, ktorý sa rozprestiera na ploche 20 ha. Samozrejme, že najskôr bolo potrebné urobiť projekt pre praktickú činnosť na území, kde boli zložité vzťahy. Napríklad už len tým, že väčšina pozemkov pod Búrošom patrí Štátnym lesom, teda ide o lesy osobitného určenia. Hneď v začiatkoch bolo potrebné so Štátnymi lesmi podpísať zmluvu o určení práv a povinností tak, aby sme mohli právnym rámcom vytvoriť podmienky pre samotnú revitalizáciu, teda aby mohli pre návštevníka pribúdať v spomenutom teritóriu potrebné chodníky, nové lavičky, altánky, odpadové koše či nenáročné zariadenia na cvičenie. Dnes je aj vďaka takým aktivitám zrealizovaný a pre verejnosť sprístupnený napríklad vrt – základná potreba pre verejnosť otvoreného a oživeného prameňa Dudinskej minerálnej vody slatinského typu. Je to iný prameň než ten liečivý, ktorý je tu v našich končinách známy pod ľudovým názvom „vajcovka“. Každý, kto trochu pozná Dudince, vie, že v tomto prípade ide o liečivý prameň.

Môžeme tomu rozumieť tak, že táto oblasť vašich aktivít je ukončená?

Nie, nie. Nebola by to správna odpoveď. Búroš revitalizujeme stále. Príroda žije, potrebuje opateru a my, ľudia, návštevníci a obdivovatelia prírodných hodnôt musíme nachádzať ďalšie prístupy a spôsoby, ako toto prostredie skrášľovať, vylepšovať, aby nám slúžilo k dokonalej relaxácii, oddychu, k dotykom krásna a dobra. Stále na takých cestách pracujeme, do spolupráce vťahujeme jednotlivcov i spoločenské organizácie, hlavne na území nášho malého, ale stále krajšieho a útulnejšieho mestečka.

Povedali ste to pekne, návštevník mnohé vidí, mnohé nie, lebo žije v najvyššom umení súčasnosti – žiť zdravo, ako ste naznačili, relaxovať, dotýkať sa krásna a dobra. Pokúsite sa aj tieto „učesané“ myšlienky vyjadriť ľudovejšie, ľudskejšie, nie umeleckým slovom?

Znova robme odpočet realitou. V minulom roku navštívilo Dudince vyše 65 tisíc návštevníkov. Ich liečebné pobyty (počas ktorých sa snúbi starostlivá, vysoko odborná ponuka personálu zariadení, kde sa klientom dostáva toho prírodného dobra, aj zásluhou vo svete jedinečnej, známej dudinskej vody, o ktorej je dosť informácií) sa snažíme obohacovať o kultúru, spoznávanie zvykov regiónu, tradícií, ponúkame atraktívne výlety do oblastí poznačené dávnou minulosťou, kde žili a bývali naši predchodcovia. Hovoriť o každoročnom otváraní kúpeľnej sezóny, znamená zároveň listovať kalendárom bohatej ponuky počas roka, teda napríklad priblížiť a zoznámiť sa s obsahom Dudinského kultúrneho leta, Dudinského vinobrania, Dudinskej zabíjačky, Dudinského stavania májov o pripravovanom Festivale hontianskych chutí. Ale priniesť v našom rozhovore všetko podrobné by mohlo mať za následok unavenie vášho čitateľa tým, čo práve jeho zaujíma menej a to, čo by ho mohlo zaujímať viac, na to sa napríklad nezamerať. Berte takú odpoveď ako mediálnu ilustráciu našej práce. Záujemca sa o podrobnostiach dozvie, ak navštívi v Dudinciach Turistické informačné centrum.

Tak odpovedá starý lišiak. O vás je známe, že ste rodákom z Dudiniec, že ste tu drali detské nohavice. Rozprávať sa so synom známeho lekára v Kúpeľoch Dudince ešte z čias ich ranného vzniku a neopýtať sa na to ako pozerá na rozdiel od Ing. Borisa Benického na terajšie kúpele MUDr. Boris Benický senior, by bolo hriechom. Čo vy na to?

Ak to bude otec čítať, iste ho poteší váš záujem o jeho pohľady. Verím, že bude ochotný rozprávať sa s vami na túto tému. Otec užíva dôchodok a pre nás je dnes v centre našej pozornosti náš hosť, klient. On je tým bossom, ktorému vytvárame priestor, aby tu bol spokojný počas svojho pobytu. Preto mu ponúkame atraktivity celého regiónu Hont, lebo tie naše, tu v Dudinciach, ktoré sme už načrtli v jednej z predchádzajúcich odpovedí, sú obohacované aj o ďalšie, ktoré vychádzajú z ponukových dielní jednotlivých členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Dudinciach. Budem znova konkrétny, keď napríklad liečebný dom Smaragd oslavoval 40. výročie svojho vzniku, objavil sa v rukách návštevníkov farebný viacstránkový magazín, po ktorom je dopyt od viacerých aj dnes. To sú chodníčky ako komunikovať o reči srdca nášho návštevníka v Dudinciach, aby tu bol spokojný. Ak už spomínam oslavy Smaragdu, na známych Kollárovcov sa vtedy prišlo pozrieť na amfiteáter možno aj 4000 ľudí. Srdce návštevníka plesalo. Pre nás, vtedy tiež spoluorganizátorov podujatia, to bola výzva robiť kvalitnejšie, lepšie, kreatívnejšie.

Krajšie ste zaujímavú chvíľu nášho rozhovoru nemohli zakončiť. Ďakujeme aj za čitateľov a po čase prídeme znova. Také vlastne je poslanie internetového magazínu Náš Hont…

Som rád, ak sa kreativita nesie Dudincami i Hontom. Viete, našu prácu vnímame ako súčasť regiónu, kde sa už dávno snúbila jedinečnosť úprimnej komunikácie so statočnou robotou časov dávno zašlých. Ďakujem za celý náš kolektív, že sme mohli priblížiť aj takto naše aktivity a zámery, ktorými sa v Dudinciach uberáme.