Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Lesnícky náučný chodník Banský jarok

Trasa: Chodník je umiestnený popri zbernom jarku, ktorým sa privádzala voda do jazera Počúvadlo. Začína sa pri jazere Počúvadlo od Hotela Topky.

Dĺžka trasy je 2,5 km, čas prechodu 1 hodina.