Ladzany

Obec Ladzany je malá podhorská obec patriaca do regiónu Hont. Leží na úpätí štiavnických vrchov v doline Klastavského potoka. Juhovýchodná časť katastra obce zasahuje do Krupinskej vrchoviny a časť katastra do CHKO Štiavnické vrchy. V obci v súčasnosti žije okolo 300 obyvateľov.

Prvá písomná zmienka o obci Ladzany je z roku 1233 v súvislosti s Lajosom Ghéczy Garamszegi, ktorý dal postaviť murovaný dom a pomenoval ho „Villa Legén“, podľa historikov je správnejšie označenie „Villa Leden“. Nesporným faktom však ostáva, že v roku 1233 sa spomínajú Ladzany ako Lengen. Obec patrila k najstarším osadám kraja. 

Na začiatku 13. storočia bol postavený kostol, pôvodne románsky, prestavaný v 1. polovici 15. storočia, dnes evanjelický. V kostole sa dodnes nachádzajú gotické architektonické detaily – gotická krstiteľnica, renesančný obraz z 2. polovice 16. storočia., celodrevená veža zbíjaná drevenými klincami z roku 1697 a chór z roku 1763. V období prvej svetovej vojny sa cez obec vystavala úzkokoľajná dráha na konský záprah, ktorá slúžila na prepravu dreva spod Sitna do Hontianskych Tesár. Obec Ladzany, má špecifickú tradíciu ovocinárstva. Obec bola  známa kvalitnými ovocnými sadmi, z ktorých sa už za čias Rakúsko-uhorskej monarchie vyvážalo ovocie do Budapešti a ďalších miest. Pestovalo sa tu viac ako 60 druhov jabloní.  

Obec Ladzany
Adresa Obecný úrad Ladzany 113 962 65 Hontianske Nemce
Tel.: +421 45 55 96 177
E-mail obec@ladzany.sk
WWW: www.ladzany.sk
Rozloha 26,52 km²
Počet obyvateľov 294
Prvá písomná zmienka 1233