Ľadové medvede

Štiavnické bane, termín: november - december

Podujatie pre priaznivcov zimného plávania na tajchu Vindšachta.

Drieňovský okruh – Banská Štiavnica, termín: júl, podmienky: 6km, 4km, 2km.
Nemčiansky cross – Hontianske Nemce, termín: máj, podmienky: 11km.