Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Ktoré a aké hodnoty prináša naša súčasná publicistika?...

30.3.2020 183 x

Úvodná foto: Primátor mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný ( na zábere prvý zľava) aj na podujatiach pre deti a mládež využíva možnosť priamej komunikácie. Otvorenými postojmi a odpočtom sľubov, ktoré adresoval rodičom mladých ratolestí ho približuje svojim fotoobjektívom fotoreportér na futbalovom štadióne Dudiniec práve v čase hodnotenia turnaja detí s medzinárodným zastúpením, ktoré mu pomáhali organizačne zabezpečovať odborníci z tejto oblasti naslovovzatí – Mgr. Peter Benedik ( uprostred) a Štefan Zvalo( vpravo) – obaja úspešní tréneri futbalu detí a mládeže aj z pohľadu medzinárodnej kvality.
Foto: Ján Miškovič

Volíme politické strany, volíme aj ľudské hodnoty? Ak áno, ktoré? Kde sa uberáme? Tieto otázky sú v pozadí tisícok názorov publikovaných v súvislosti s koronavírusom aj pre našu súčasnú pospolitosť. 

Prechádzal som sa niekoľko hodín osamote prázdnymi ulicami najmenšieho slovenského kúpeľného mestečka našej vlasti, teda Dudiniec, v ktorom sú v týchto týždňoch, ba už  takmer mesiac zatvorené aj všetky kúpeľné domy. Rozmýšľal som nad otázkami, ktoré by mali  byť dominantné v súčasných dňoch aj vo sfére publicistickej. Nech som hľadal myšlienkovo odpovede v ktoromkoľvek spektre encyklopédií politického myslenia, vždy mi rezonovala a rezonuje myšlienka základná: 

Ktoré a aké hodnoty prináša naša súčasná publicistika? Ktoré a aké prinášať potrebuje a prinášať má? Nech už je približovaná akokoľvek , mám na mysli najmä tie hodnoty, ktoré by reagovali na reflexiu súčasnej celosvetovo naliehavej potreby. Tvrdení aj z úst mnohých známych ľudí, ktorí o sebe dávajú svojim vyjadrovaním vedieť, že sú dominantní politici, mi vychádza poradie hodnôt nasledovné: 1. zdravie človeka 2. pokoj na našej zemeguli 3. zmena nemocnej ( chorej) spoločnosti na spoločnosť zdravú. 

Väčšina múdrych vplyvných ľudí zo spomenutých dnes prostredníctvom médií tvrdí, že tej dnešnej dobe chýba najmä mravnosť. Ale táto choroba chýbajúcej morálky sa už dávno stala témou knihy: Zárobková spoločnosť., spoločnosť, v ktorej priemysel a majetok  stráca akékoľvek spojenie  s princípom funkcie a účelu. Ľuďom o tom však dnes nehovorí nikto. 

A tak sa dozvedáme zovšadiaľ: Kto, kde koľko rúškov vyrobil pre dôchodcov? Za akú cenu ich kupoval či kupuje štát? Aké opatrenia boli a ešte budú prijaté, aby koronavírus nezabíjal? Je dobré, že aj také informácie existujú. Dôkaz, že s nimi existujú aj ľudia, ktorým záleží na zdravom fungovaní tejto planéty. 

Vnútorne ma potešilo, aj v najmenšom kúpeľnom mestečku Dudince pribudli ochotníčky, ktoré pre svojich spoluobčanov v ťažkej a neistej chvíli ušili vyše 400 rúšok pre potreby hlavne seniorov, ktoré pracovníčky MsÚ Dudince pobalili do hygienických vrecúšok a tak tie mohli putovať k seniorom. Dalo sa aj pri spomenutej prechádzke postrehnúť, že aj v Dudinciach inšpektori verejného poriadku doručili obyvateľom spomenuté rúška, aby zároveň kontrolovali ich nosenie. Hlavne pred predajňou COOP Jednoty či v čase sociálnych dávok v priestoroch tamojšej budovy Pošty a.s.,  

Každý, kto zvolil v ten krásny sobotňajší víkendový deň prechádzku okolitou prírodou mohol postrehnúť, že tak Kúpele Dudince.a.s., ako i vedenie mesta dbali dávno predtým na posilnenie prírodných zdrojov pre naše skutočné ľudské bohatstvo a tým i dobro v spoločnosti. V meste i okolí kúpeľov pribudli desiatky novo vysadených stromov i stromčekov, rekonštruujú schátralé plochy poznačené časom a často i našou ľudskou neprajnosťou či ľahostajnosťou k samotnej prírode.

Prečo toto íverovite píšem aj na Región Hont? Od primátora mesta Dudince PaedDr. Dušana Strieborného som sa dozvedel, že plánujú v spolupráci s členmi Dobrovoľného hasičského zboru mesta Dudince dezinfikovať verejné priestranstvá a objekty, najmä autobusové zastávky a lavičky, teda to, kde sa zdržiava najviac ľudí. Osobne ma však potešila poznámka z úst tak spomenutého primátora mesta ako i generálneho riaditeľa Kúpeľov Dudince a.s., Slavomíra Brzu, že už niekoľko rokov venujú zvýšené úsilie popri efektívnom využívaní hospodárenia s materiálnymi statkami, ktoré prostredníctvom svojich funkcií pomáhajú aktivizovať,  dávnejšie zvýšenú pozornosť aj projektom obecného mravného poriadku ľudí v spoločenských organizáciách na území mesta i regiónu prostredníctvom hodnotového rebríčka samotných občanov v nich, ktoré sa rozhodli dávať členovia týchto spoločenských organizácií samotní na prvé miesta v ich hodnotových rebríčkoch. 

A predstavte si, keďže v Dudinciach žijem tiež takmer dve desaťročia, mnoho ľudí tak z Dudiniec ako i regiónu Hont, ale i naprieč celým Slovenskom volá roky aj po etických hodnotách, hodnotách vzdelávacích a morálnych šíriacich sa z našich médií, odvíjajúcich sa od zdravia nás všetkých, ako dominantných, hodnotovo potrebných, odborne a spisovnou slovenčinou forsírovaných práve prostredníctvom súčasných slovenských médií. 

Pýtam sa však, ako k tvorbe takých z pohľadu súčasných slovenských médií, napomáhajú skutoční odborníci z tejto oblasti?...

Tam sa neodvážim verejne vynášať súdy, lebo aj keď predpoklad určitých skúseností z oblastí masmediálnej tvorby mi bola skúsenými pedagógmi i osobnosťami rôznych sfér života ponúkaná, vnútorný svet môjho prežitku rokov minulých i súčasných mi nedovoľuje samostatnému, bez analýz praxou overených poznatkov oveľa širšieho spektra, hlbšie nachádzať a približovať odpovede na nastolené témy. Venujeme sa im na odbornej úrovni dnes vôbec? 

Neviem, ako sa na takto načrtnuté pohľady pozerá napríklad samotná čitateľská verejnosť? Niekedy i nezodpovedaný vlastný názor môže pozitívne posunúť riešenie neriešených, ale pre širokú verejnosť potrebných tém. 

Kto by mal v našom štáte tvoriť mienkotvorný obsah médií? Kto by za takú tvorbu mal byť zodpovedný? Aké miesto by tam mali mať z jednotlivých sfér života skutoční odborníci? 

To sú otázky nielen pre kvalitných editorov takých médií, ak budú ,vôbec, niekedy na našom území existovať. Po dosiahnutí toho čo píšem v predchádzajúcich otázkach, kde by mali dostávať priestor tak autori z akademickej, ale i praktickej oblasti širokého spektra sfér súčasného života, by si čitateľ mohol v každom veku osvojovať istotu svojho politického myslenia. Po takom médiu volám , osobne, celý svoj  život. Mal som šťastie, že mi v ňom bolo žurnalistické myslenie dovolené vnímať prostredníctvom môjho celoživotného koníčka. Vážim si, že mi mnohí odborníci boli v mojej tvorbe veľmi nápomocní, čim umocňovali vysokú odbornosť prípravy aj mojich učiteľov pre takú tvorbu.