Kráľovce Krnišov

Obec Kráľovce-Krnišov sa nachádza  v malebnom údolí na úpätí Štiavnických vrchov na ľavostrannom prítoku Štiavnice a je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické  vrchy. Obec Kráľovce-Krnišov vznikla zlúčením  dvoch samostatných obcí Kráľovce a Krnišov. V súčasnosti žije v obci 190 obyvateľov.

Kráľovce v roku 1239 sa spomínajú ako Kirallyffya, ktoré vtedy patrili ku kráľovskému majetku. Podľa záznamov kronikára 11. a 12 januára 1567 napadli Kráľovce i Krnišov Turci a spustošili ich. 

V obci sa nachádza  evanjelický kostol v neogotickom slohu z roku 1794 a prestavaný bol v roku 1909 kedy obec zachvátil ničivý požiar. V časti Krnišov sa nachádza zachovalá zvonica, ktorá tvorí dominantu tejto časti obce. Zástavba obce sa dá charakterizovať v časti Kráľovce ako podoba trojuholníka a v časti Krnišov obdĺžnika, ktorá smerom na juh sa zbieha do jedného uhla. Rodinné domy staršieho dáta mali klasické členenie predná izba, čierna kuchyňa s krbom na pečenie chleba a zadná komôrka a potom maštaľ. Vedľa sa nachádzala sýpka. Neďaleko obce sa nachádza lokalita „Pivničky“ kde sú zachované vínne pivnice. 

Obec Kráľovce Krnišov
Adresa Obecný úrad Kráľovce-Krnišov Kráľovce-Krnišov 38 962 65 Hontianske Nemce
Tel.: +421 45 55 81 619
E-mail obecnyurad@kralovce-krnisov.sk
WWW: www.kralovce-krnisov.sk
Rozloha 19,95 km²
Počet obyvateľov 166
Prvá písomná zmienka 1329