Kozelník

Obec Kozelník leží v Štiavnických vrchoch v úzkej doline kozelníckeho potoka Jasenica. Obec je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Dnes žije v obci približne 180 obyvateľov.

Obec Kozelník vznikla asi začiatkom 15. storočia v súvislosti so železnorudnou prevádzkou v Breznici. Prvá zmienka je z roku 1424, kedy patrila panstvu Dobrá Niva. 

Z objektov si pozornosť zasluhuje zvonica z 18. storočia a budova prepriahacej stanice – dostavníkového hostinca, ktorý fungoval na takom princípe, že vstupnou bránou do neho vošiel pohonič s vyčerpanými koňmi, ktoré sa prepriahli za čerstvé kone. Pohonič sa občerstvil a výstupnou bránou vyšiel z hostinca už s čerstvými koňmi. V poschodovej budove pred obcou bolo mýto, kde sa vyberali poplatky pri prechode z hontianskej do zvolenskej župy a naopak. 

Obec Kozelník
Adresa Obecný úrad Kozelník Kozelník č.16 966 15 Banská Belá
Tel.: +421 045 693 32 13
E-mail ocukozelnik@gmail.com
WWW: www.kozelnik.sk
Rozloha 9,01 km²
Počet obyvateľov 173
Prvá písomná zmienka 1424