0009-DSC05487

Kostol všetkých svätých obci Tupá - Chorvatice

V obci Tupá, časť Chorvatice sa nachádza kostol Všetkých svätých.  Postavený bol v roku 1795. Pod ním sa nachádza krypta. V kostole sa nachádzajú kultúrne pamiatky: oltár, obraz nad oltárom, kazateľnica a sochy.


Foto: Milan Ďuroch

Vedľa kostola stojí lipa, vysadená v roku 1896. Tento strom je štátom chránený. 


Chránená lipa pri kostole | Foto: Milan Ďuroch