Koháryho dub

Jedná sa o turisticky známy strom Dub letný (lat. Quercus robur) je mohutný listnatý strom z čeľade bukovité.  Koháryho dub je najmohutnejší dub v okrese Krupina a podľa odhadu veku aj najstarší strom. Jeho výška je 25 m, obvod kmeňa 630 cm, najdlhšia vetva meria 14 m, eliptická koruna má objem 403 m3. Jeho vek sa odhaduje na viac ako 400 rokov. Má veľký kultúrny a historický význam. Nachádza sa v katastri obce Kráľovce-Krnišov.