Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Informatórium (4) - Stabilitu odvíjať od kvality poznania histórie

21.5.2020 332 x

Úvodné foto: Pohľad na územie Rímskych kúpeľov v Dudinciach. | Foto: Barbora Strieborná

Na prvé príspevky Informatória začínajú prichádzať aj konkrétne ohlasy. Vraj, prečo sme začali Informatóriom od Evy, pýta sa v liste dáma dôchodkového veku, ktorá okrem iného píše:

„Začínate byť praktickejší publicistikou pre laickú verejnosť. Oceňujem snahu, hoci nebývam na Honte, ale narodila som sa tam. Portál Región Hont ma zaujal a navštevujem, čítam novinky i známejšie veci. Na systémy, ktoré praskajú vo švíkoch, doľahla veľká váha. Koronavírus upozorňuje na mnohé viac, ako si myslíme. Domnievam sa, že systémy publicistiky budú vyžadovať hlbšie poznanie noviniek, ale i historických prepájaní ktoré sa na svet dostávajú čoraz viac skrytým spôsobom...“

Vyberáme z listu pani Helenky a ďakujeme i za upozornenie, aby sme boli v približovaní historických súvislostí opatrní.  Pani Helenka v liste, totiž, tiež píše:... „ aj v historických momentoch, ktoré si pamätáme, zavše mnohí zabudneme v analýzach približovať zodpovedne poznanie koncepcie riadenia zodpovednými a jej uplatňovanie v praxi a stabilita mnohých dohôd vo svete v mnohých oblastiach stále viac a viac stráca účinnosť.“

Ale pri poďakovaní sa spomenutej pani Helenke, znova jedným ťahom dopisujeme, že nepribližujeme tvorbu encyklopédie, skôr naše postrehy, zaujímavé fakty a argumenty. 

A ak kladieme v tejto kapitole nové otázky nášmu spolupracovníkovi, riaditeľovi OOCR v Dudinciach Ing. Borisovi Benickému, len preto, lebo nás pobyt Rimanov na území terajšieho Slovenska zaujímal a zaujíma. Preto naša prvá otázka  znie: Sľúbili sme čitateľom v minulom Informatóriu, že sa budeme zaoberať Rímskymi kúpeľmi v Dudinciach. Skôr však môžete z vášho pohľadu priblížiť, ktorý dátum Rimanov na území dnešného Slovenska respektíve regiónu Hont je najzaujímavejší?

 „ Neviem na čo mierite, ale tých dátumov je množstvo. Možno by sa hodilo uviesť samostatné Informatórium na tému: Rimania na Slovensku v dátumoch. Vravím: možno. Rešpektujem otázku, preto zaujímavým môže byť rok 21 nášho letopočtu s ktorým je na našom území spájaný asi prvý „štátny“ útvar. Vtedy vzniklo v oblasti juhozápadného Slovenska, južnej Moravy a Dolného Rakúska Vaniovho kráľovstvo (regium Vannnianum). Ale je to vec názoru a pohľadu.“

Dobre, vráťme sa k Rímskym kúpeľom. Nevieme v redakcii posúdiť do akej mieri motivovali spomenuté kúpele v úvode citovanú pisateľku, ale ako postupujete vy, pri tvorbe programov pre návštevníkov Dudiniec a blízkeho okolia? 

„ Tak ako väčšina našich partnerských organizácií cestovného ruchu. Na základe požiadaviek, dopytu od návštevníkov a doposiaľ málo známych atrakcií v teritóriu kde pôsobíme. A práve Rímske kúpele k takým patria.“ 

Takže, pán riaditeľ, čo nám o nich v tomto smere prezradíte? 

Od obdobia, keď som nastúpil pracovať do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Dudince  sme hľadali a stále hľadáme, ale aj nachádzali a nachádzame nové formy zaujímavých aktivít. Zo zaujímavejších spomeniem napríklad plánovanú revitalizáciu lokality „Rímske kúpele“. Ukazuje sa nám, že návraty k dávnej histórii návštevníkov lákajú. Preto chceme vizuálne zviditeľniť a spropagovať spomínanú lokalitu ako atrakciu európskeho formátu. Osobne ma teší, že na túto aktivitu sú zvedavé aj podaktoré médiá. 

Ďalšou aktivitou je propagácia práce na „Areále zdravia“. Ide o založenie a vybudovanie prírodnej lokality s postupnou výsadbou liečivých a v tomto regióne už pre dávnymi rokmi rozmnožovaných stromov ako formy podpory prírodných vitamínov pre zdravie širokého spektra obyvateľstva. Plánujeme aj rekonštrukciu 3 cylistických trás v dĺžke asi 73 km. Ide o trasy Tesársku, Súdovskú a Líšovskú.“

Seriálom sprevádza Jozef Mazár