Hontianske Moravce

Obec Hontianske Moravce leží  v juhovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny. Obec tvorí dve časti a to Kostolné a Opatové Moravce. Cez obec pretekajú vodné toky: Veperec, Lišovský potok, Trstiansky potok. V súčasnosti žije v obci 885 obyvateľov.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1245. 

V strede bývalej obce Kostolné Moravce na vyvýšenom mieste stojí evanjelický kostol z roku 1883, postavený na mieste starého, písomne spomínaného v roku 1332. V blízkosti kostola smerom na juh sa nachádza kaštieľ postavený v novoklasicistickom slohu. Kaštieľ v Hontianskych Moravciach bol postavený v roku 1868 zemepanskou rodinou Zmeškalovcov. V obci je zriadená izba ľudových tradícií, ktorá je umiestnená v priestoroch Základnej školy s materskou školou Hontianske Moravce.  

Obec Hontianske Moravce
Adresa Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29 Hontianske Moravce 962 71/
Tel.: +421 045 558 39 15
E-mail urad@moravce.sk
WWW: www.moravce.sk
Rozloha 16,83 km²
Počet obyvateľov 856
Prvá písomná zmienka 1245