Danka Krnáčová

Hontianske inšpirácie súčasťou prameňa zdravia

Úvodné foto: Takto približuje svojou olejomaľbou vzácne dedičstvo predkov, ktoré by sme si mali vážiť a chrániť pre ďalšie generácie, Danka Krnáčová. | Foto: archív redakcie magazínu Športlandia.sk

Od nedele 11. septembra do nedele 18. septembra toho roku sa v najmenšom kúpeľnom mestečku Slovenskej republiky v Dudinciach, koná medzinárodné maliarske sympózium Hontianske inšpirácie. 

Manželia Július a Elena Nyárjašovci prišli s touto myšlienkou do Dudiniec ešte pred 16. rokmi. 

Keď v pondelok 12. septembra toho roku prijímal v Kúpeľoch Dudince a.s., 20 výtvarných umelcov z viacerých krajín generálny riaditeľ JUDr. Slavomír Brza, okrem iného povedal: 

„Hontianske inšpirácie sú súčasťou prameňa zdravia. Tu v Dudinciach slnko, voda a ticho, ponúkajú z Dudiniec cestu za zdravím aj v období, keď žijeme ťažkú dobu. Globálne veci nie je ľahké šíriť súčasným svetom. COVID, vojny, ale i ďalšie svetské problémy, hlavne ich riešenia, potrebujú veľa pozitívnej energie i jej zdrojov pre živé pokolenie. V našich Kúpeľoch Dudince sú pre návštevníkov nie len známych a vyhľadávaných kúpeľných domov Rubín či Smaragd aj slnko, liečivá voda a ticho darom pre ľudské zdravie. 

Aj pre Vás, umelcov z oblasti výtvarnej, nech bude tiež tento ročník sympózia príležitosťou Vášho pozitívneho vyjadrenia Vašich hlbokých myšlienok a odkazov z tejto doby, z tohto obdobia aj z nášho Hontu, mestečka Dudince do celého sveta.

 Symboliku slnka, vody a ticha vyjadrili a vyjadrujú umelci rôznorodo stáročia. Vedenie Kúpeľov Dudince a.s, oceňuje a podporuje  Vaše tvorivé postupy a prístupy po hľadaní takých ciest za zdravím a pokojom na našej matičke Zem, ktoré boli, sú a budú zdrojom pre pokoj ľudských duší, pre krásu a ozdobu lásky ako daru našim životom.

 Prajme si to všetci aj po tieto dni Vášho sympózia. Veď slnko vyšlo aj v Dudinciach dnes ráno v plnej kráse. Ono také vychádza aj vtedy, keď možno väčšina jeho publika ešte spí. Ticho je aj v Dudinciach priateľom mlčania. Sme radi, že sa môžete presvedčiť v akom pokoji a tichu rastú stromy, rastliny a kvety aj na Honte. Prajem Vám tvorivý elán a úročenie takých hodnôt, ktoré s obdivom mnohým a pre mnohých prinášate na tento svet.“Toto je pohľad na dotyky Michaely Bodnárovej s krásou i odkazmi prírody pre ľudské dobro práve v oáze ticha a pokoja na Honte. Záberom približuje fotoreportér umelkyňu vo chvíli, keď olej maľovaný špachtľou ponúka nášmu oku i srdcu krásu, pokoj, variácie ďalších hľadaní dobra v sebe samých. Tvorba je z 11. septembra toho roku. | Foto: archív redakcie magazínu Športlandia.sk


Náš redakčný kolektív teší, že práve 2 umelkyne priamo z Dudiniec, Michaela Bodnárová a Danka Krnáčová konfrontujú aj generálnym riaditeľom Kúpeľov Dudince a.s., spomínané na prijatí umelcov najdesivejšie tiene spoločenského vedomia na tomto svete so silami a túžbou po svete dobra i lásky.

Práve tieto dve reprezentantky Hontu sme na ceste za svetom dobra a lásky oslovili tesne po prijatí účastníkov sympózia u jedného zo spouorganizátorov tohto podujatia. Ďalšími sú okrem už spomenutých manželov Nyárjasovcov aj hotel Jantár, s.r.o., ale tiež aktívna Oblastná organizácia cestovného ruchu v Dudinciach a mesto Dudince.

Vďaka ochote oboch môžeme aj čitateľovi ponúknuť umelecké dary ich tvorby. Z ich živých slov vyberáme spoločného menovateľa, ktorý bol sprievodným znakom našej krátke debaty – túžba po kvalite života, krásna v ňom a hodnôt, ktoré sa, žiaľ, dnes vytrácajú. Ide aj o osobnú angažovanosť v tvorivej práci, poctivosť, svedomitosť a komunikáciu, ktoré v dnešnom svete chýbajú.

Tá ich, ale i ďalších umelcov na sympóziu dostane aj na  stránkach médií, väčší a širší analytický priestor  po oficiálnom ukončení XVI. ročníka Hontianskych inšpirácií.