Hellov okruh

Okruh od Červenej studne ku Richňavským jazerám. Jedná sa o 26 km úsek cyklotrás hodnotených ako nenáročná. Priemerný čas prejdenia trasy je 2 hodiny, jedná sa o tématickú trasu, ktorá nie je explicitne vyznačená na tabuliach, ale veľmi ľahko sa na nej orientuje.