Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Guľášmajster 2019 - Hontianske Tesáre

13.10.2019 1197 x

Vydarené jesenné počasie privítalo návštevníkov 14. ročníka Guľášmajstra v Hontianskych Tesároch.

Guľášmajster 2019 Hontianske Tesáre
Podujatiu prialo krásne jesenné počasie

Súťaže sa zúčastnilo 33 tímov.

Guľášmajster 2019 Hontianske Tesáre
Príprava súťažných guľášov začala o 9:30

Guľášmajster 2019 Hontianske Tesáre
33 tímov súťažilo o cenu Guľášmajter Hontianske Tesáre 2019

Súťažno-zábavnú akciu dopĺňali sprievodné akcie - nafukovacie atrakcie pre deti, predajné stánky s možnosťou zakúpenia regionálnych produktov, bohatá tombola a ľudová hudba.

Guľášmajster 2019 Hontianske Tesáre
Predajné stánky s regionálnymi produktami

Guľášmajster 2019 Hontianske Tesáre
Atmosféru dotvárala ľudová hudba

Guľášmajster 2019 Hontianske Tesáre
Oblátky z neďalekých Dvorník

Skákací nafukovací hrad
Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie

Stánok s regionálnym produktami
Sprievodný program dopĺňali možnosti zakúpiť si produkty z regiónu

Porota vyhodnotila 10 najlepších guľášov:

Guľášmajster 2019 Hontianske Tesáre

1. miesto: Hüvösovci z Dvorník

2. miesto: Traja kmotri (Pizzéria Rossi z Dudiniec)

3. miesto: Žandári z Krupiny

4. miesto: Sestry Bachroňové

5. miesto: Tupánčania z Tupej - rodina Parajová

6. miesto: Sedmák Milan z Krupiny

7. miesto: Kováč Adam z Hontianskych Tesár

8. miesto: Lapin LARO z Krupiny

9. miesto: Hej Slováci z Banskej Bystrice

10. miesto: Galko Peter z Krnišova

Stánok s regionálnym produktami
Traja kmotri z Dudiniec

Kategória iné:

1.miesto: Ľupták z Hontianskych Nemiec

2. miesto: Maminka+dcéra Bachroňové

3.miesto: Traja kmotri (Pizzéria Rossi z Dudiniec)


Stánok s regionálnym produktami
Tešíme sa na ďalší ročník 2020

Atmosféra bola skvelá a už teraz sa tešíme na ďalší 15-ty ročník, ktorý sa bude konať 10.10.2020.