null

Úvodné foto: null | Foto: Milan Ďuroch

Dudinská minerálna voda – taká ako vo Vichy

Spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. je zdravotnícke zariadenie. Má povolenie prevádzkovať prírodné liečebné kúpele na základe rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR.

Hlavným a najdôležitejším dôvodom záujmu o liečbu v Dudinciach je unikátny prírodný liečivý zdroj – minerálna voda. Vysoká mineralizácia našej vody a ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sulfánu umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne.

„Prírodná liečivá vysokomineralizovaná voda, uhličitá, sulfáno­vá, hydrogénuhličitanovo-chloridová, sódno-vápenatá, sul­fidická so zvýšeným obsahom fluoridov, lítia, bóru, vápnika a hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, veľmi nízko termálna, hy­potonická.“ Tak charakterizujú odborníci dudinský poklad, liečivú minerálnu vodu. Je jedinou svojho druhu široko-ďaleko. Podobné zloženie má už len prameň vo francúzskom Vichy a v Japonsku.

Ako dudinská voda pôsobí

Prítomný oxid uhličitý a sírovodík sa pri prenikaní do tela navzájom podporujú. Oxid uhličitý výrazne zvyšuje prekrvenie kože, čo má vplyv na hemodynamiku a zníženie periférnej cievnej rezistencie. Tým dochádza k poklesu systolického i diastolického krvného tlaku. Dochádza tiež k poklesu srdcovej frekvencie, zlepšeniu ekonomiky práce srdca a zlepšeniu reologických vlastností krvi a krvnej plazmy (t. j. zvýšená flexibilita červených krviniek a zníženie nahromadenia krvných doštičiek). Resorbovaná síra zo sírovodíku a hydrosulfidu obsiahnutých v minerálnej vode sa zachytáva v spojivovom tkanive tým viac, čím viac je tkanivo poškodené. Okrem toho sírne vody zvyšujú rozšírenie kapilár a artérií. Zvyšujú hladinu vazoaktívnych látok, pôsobia na periférne sympatikové nervové zakončenia. Znižujú pocit bolestivosti a na hemodynamiku pôsobia podobne ako oxid uhličitý.

Tajomstvo dudinskej liečivej vody 

Vzájomné synergické pôsobenie oxidu uhličitého a sírovodíka sa využíva pri liečbe pacientov s polymorbiditou (kombinácia ochorení kardiovaskulárneho aparátu s ochoreniami pohybového aparátu a nervovej sústavy). Pri jednom liečebnom pobyte sa práve preto Kúpele Dudince zameriavajú na liečbu napr. ischemickej choroby srdca, stavu po infarktoch srdcového svalu, vysokého krvného tlaku, ale aj na liečbu degeneratívnych resp. zápalových ochorení pohybového aparátu a neurologických chorôb.

Zloženie dudinskej minerálnej vody:

Mineralizácia mg/l 5 489,00

Teplota °C 27,2

Voľný CO2 1 350,00 mg/l

H2S 5,66 mg/l

Na+ 690,00 mg/l

K+ 115,00 mg/l

Ca2+ 456,00 mg/l

Mg2+ 99,00 mg/l

Cl- 545,00 mg/l

SO42- 535,00 mg/l

HCO3- 2 977,00 mg/l

H2SiO3 21,10 mg/l

HBO 27,80 mg/l