Drážovce

Obec Drážovce je malá rázovitá obec rozprestierajúca sa na brehoch Klastavského potoka. V súčasnosti žije v obci 134 obyvateľov.

Obec sa spomína od roku 1135 ako Dras v zakladajúcej listine bzovíckeho opátstva. 

V obci sa nachádza evanjelický kostol klasicistického slohu z roku 1843 drevená zvonica z konca 18. storočia.  

Obec Drážovce
Adresa Obecný úrad Drážovce, 962 68, Hontianske Tesáre
Tel.: +421 045 559 61 31
E-mail starosta@obecdrazovce.sk
WWW: www.obecdrazovce.sk
Rozloha 8,03 km²
Počet obyvateľov 135
Prvá písomná zmienka 1135