Domaníky

Obec Domaníky je malebná rázovitá obec ležiaca v doline potôčika Štiavnička v Krupinskej výšine. Obcou Domaníky preteká potok Štiavnička. V obci v súčasnosti žije okolo 200 obyvateľov. 

Na území dnešnej obce Domaníky bolo popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa spomína od roku 1135 ako Dominyk. 

V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka kostol sv. Margity založený v roku 1929. 

Obec Domaníky
Adresa 962 65, Domaníky
Tel.: +421 045 55 91 120
E-mail starosta@domaniky.sk
WWW: www.domaniky.sk
Rozloha 7,87 km²
Počet obyvateľov 192
Prvá písomná zmienka 1135