Devičie

Obec leží na úpätí Štiavnických vrchov na pravostrannom prítoku Krupinice. V súčasnosti žije v obci 300 obyvateľov.

Na území dnešnej obce Devičie bolo sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, trácko-skýtsko-hallštattské pohrebisko. Obec je písomne doložená od roku 1256 ako Dyuche. 

V obci sa nachádza baroko-klasicistický evanjelický kostol z roku 1785. Veža bola postavená a kostol prestavaný v roku 1804.


Obec Devičie
Adresa Obecný úrad Devičie 161, 962 65 Hontianske Nemce
Tel.: +421 045 55 914 80
E-mail ocudevicie@gmail.com
WWW: devicie-obec.webnode.sk
Rozloha 14,06 km²
Počet obyvateľov 300
Prvá písomná zmienka 1256