Vitajte v regióne Hont info@regionhont.sk

Bzovský kláštor

Patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie kláštory na strednom Slovensku a jeho majetky hraničili s územím Krupina.

Kláštor i kostol, ktorý bol jeho súčasťou, niekoľkokrát prestavali, no začiatkom 16. storočia sa ho zmocnil rod Balašovcov, neskôr ho ovládali Fánčiovci, napokon sa dostal do rúk jezuitského rádu, Ostrihomskej kapituly a Ostrihomskému seminára.

Ešte v roku 1909 ho kúpil Móric Slúka, ktorý ho predal Móricovi Schidlovi, no v roku 1925 panstvo zaniklo. Kúpili ho traja spolumajitelia, ktorí ho predali Jánovi Halásovi zo Bzovíka, ktorý ho vlastnil až do 50. rokov 20. storočia, kedy ho úradná moc donútila odovzdať (predať) ho štátu. Spravovalo ho Vlastivedné múzeum Zvolen - neskôr premenované na Lesnícke a drevárske múzeum. Od roku 2010 je vo vlastníctve Obce Bzovík.

Ku kláštoru, ktorý sa postupne revitalizuje, vedie náučný chodník s informačnými tabuľami. V obci sa počas roka koná niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí (jarmok, prievody ai.).

Text © PhDr. Miroslav Lukáč (r. 2016)

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  NÁVŠTEVNÝ PORIADOK BZOVICKÉHO HRADU 96 kB [pdf]

Priložené fotografie