Banský Studenec

Obec Banský Studenec leží vo východnej časti Štiavnických vrchov v úzkej dolinke Kolpašského potoka. Pri obci sa nachádzajú umelé Kolpašské jazerá (tajchy), z ktorých vyteká Kolpašský potok. V súčasnosti žije v obci 460 obyvateľov.

Prvá písomná zmienka o obci Banský Studenec sa datuje do roku 1266, kedy sa nazývala Kulpah. Chotárom viedla dôležitá poštová cesta Magna Via, ktorá spájala Banskú Štiavnicu s Európou. 

V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol zasvätený Premeneniu Pána postavili ho v roku 1745 v barokovom slohu podľa nákresov Martinelliho. Neskôr dali Kolpašania z peňazí za zvonenie na pohreboch a z milodarov postaviť drevenú vežičku – dnes nazývanú pitvorec. Obraz Navštívenia Panny Márie z kostola údajne za 10 zlatých kúpil istý Žid. Obraz dal za 400 zlatých obnoviť vo Viedni a na výstave v Paríži ho predal za 2000 zlatých. Pôvodne bol obraz jednou zo šiestich tabúľ krídlového hlavného oltára v kostole svätej Kataríny v Banskej Štiavnici. Obraz v roku 1506 namaľoval vysoko cenený majster M.S.

Celé katastrálne územie obce bolo v roku 1979 začlenené do Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Pre množstvo technických a kultúrnych pamiatok bolo v roku 1993 spolu s Banskou Štiavnicou a okolím zapísané na listinu Svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO. Kolpašský tajch je jedným z najnavštevovanejších v regióne. Veľký, Malý Kolpašský tajch a Rybník tvorili jeden systém. Veľký Kolpašský tajch bol vybudovaný v roku 1730. V osade Kysihýbel stojí niekoľko domov, pekný lesnícky kaštielik a sústava rybníkov vybudovaných po prvej svetovej vojne. Za návštevu stoja Diery, niekoľko storočí starý podzemný kameňolom, zaradený na zoznam pamiatok UNESCO. Stavebný kameň sa tu údajne ťažil od 14. storočia. V Kysihýbli nájdete aj akvadukt, vybudovaný okolo roku 1870, keď sa stavala úzkokoľajná železnica z Hronskej Breznice do Štiavnice. Pokladá sa za jeden zo štiavnických divov, keďže ním tiekla voda do kopca.

Obec Banský Studenec
Adresa Obecný úrad Banský Studenec, Banský Studenec 60, 969 01 Banský Studenec
Tel.: +421 45 691 16 71
E-mail info@banskystudenec.sk
WWW: www.banskystudenec.sk
Rozloha 19,2 km²
Počet obyvateľov 452
Prvá písomná zmienka 1266