0003-IMG_4659

Banskoštiavnický betlehem

Zaradil medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovenku.


Foto: Martin Krajč

Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku – Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe.

null

Banskoštiavnický betlehem | Foto: Martin Krajč

Tradičný betlehemský výjav je zakomponovaný do 21m dlhého dreveného modelu Banskej Štiavnici, zaľudneného vyše 800 ručne vyrezávanými postavičkami, okolo 400 z nich je pohyblivých.www.betlehem.sk