0001-IMG_7288

Banskoštiavnická kalvária

Banskoštiavnická Kalvária je súbor celkovo dvadsiatich dvoch samostatných sakrálnych stavieb, z toho sedemnástich kaplniek, predstavujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša a siedmich bolestí Panny Márie,  troch kostolov, zastavenia „Ecce homo“ a božieho hrobu, umiestnených na vrchu Scharffenberg (Ostrý vrch). Komplex bol vybudovaný v rokoch 1744-1751 v barokovom štýle a jeho inicializátorom bol jezuita František Perger.

Horný kostol, nazývaný aj „nemecký“, bol dokončený a vysvätený v roku 1745. Celý komplex bol dostavaný a následne vysvätený o sedem rokov. Výstavba bola financovaná z darov mešťanov, erby významnejších darcov sú umiestnené na priečelia kaplniek. Pred vysviackou, na sviatok Najsvätejšej trojice, kalváriu navštívil aj cisár František Lotrinský.