Baďan

Obec Baďan leží na juhu Štiavnických vrchov takmer na hranici Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Obec sa delí na dve časti, Baďan a Klastava a dnes má obec 220 obyvateľov.

Nálezy archeologických výskumov z povrchových zberov v katastrálnom území obce a v okolí dokumentujú osídlenie už v mladšej dobe kamennej. Ako osada sa po prvýkrát v písomnom prameni objavuje Baďan v roku 1245 ako VillaBagun.

K najväčším historickým pamiatkam obce Baďan patrí evanjelický kostol s pôvodnou románskou rotundou, ktorý je v súpise pamiatok na Slovensku charakterizovaný ako neskoro renesančný kostol z roku 1685. V jednom dome, ktorý ako jediný pripomína svojou architektúrou dávne časy, je zriadená izba ľudových tradícií. Nájde sa tu pitvor s murovanou pecou, hlinené podlahy a drevené stropy, kamenný dvor atď. Vzácne a záhadné sú tri pivnice vytesané do tufových skál, ktoré počas tureckých nájazdov slúžili ako sýpky. Nachádzajú sa na „Háji“ v katastri obce Klastava. V súčasnosti sú zasypané, no v budúcnosti sa plánuje ich zrekonštruovanie a sprístupnenie verejnosti. 

Obec Baďan
Adresa 969 01, Baďan
Tel.: +421 045 672 66 24
E-mail info@badan.sk
WWW: www.badan.sk
Rozloha 15,09 km²
Počet obyvateľov 174
Prvá písomná zmienka 1262